Serwis POLONA - Biblioteka Narodowa

EN

Serwis POLONA

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu założenia i utrzymania konta użytkownika w systemie POLONA.

Dane te służą również do rozwiązywania problemów zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

W systemie POLONA, będziemy przetwarzać:

  • nazwę użytkownika,
  • adres e-mail.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym. Dane używane są wyłącznie do realizowania usług wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi wsparcia systemu POLONA.
Dane osobowe mogą być przekazywane na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na mocy dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą wyrażają Państwo w momencie zakładania konta w systemie POLONA.

Prawo do wycofania zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, o ile nie będą one konieczne do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak długo będzie to konieczne do zrealizowania usługi. Po tym czasie usuniemy je lub zanonimizujemy. Zachowamy jednak te dane, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.

Cookies

W czasie korzystania z POLONY na Państwa urządzenia wysyłane są w sposób automatyczny pliki cookies (ciasteczka), które umożliwiają rozpoznanie preferowanych przez użytkownika ustawień, przy czym ich pobieranie przez Państwa jest uzależnione od indywidualnych ustawień przeglądarki i można je zablokować.

Na podstawie logów i plików cookies generowane są dane statystyczne dotyczące użytkowników POLONY. Dane te są brane pod uwagę przy wzbogacaniu zawartości biblioteki cyfrowej i poprawianiu jej funkcjonalności, a także wykorzystywane do monitorowania i administrowania ruchem w serwisie oraz do celów naukowo-badawczych.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób, nie identyfikujemy tożsamości użytkowników.