Świadczenie usług reprograficznych - Biblioteka Narodowa

EN

Świadczenie usług reprograficznych

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania usługi reprograficznej

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Będziemy przetwarzać następujące dane, które przekazują Państwo w momencie wypełnienia formularza na zamówienie reprograficzne:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji,
  • adres e-mail lub numer telefonu.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym. Dane są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazywane na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na mocy dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą wyrażają Państwo w momencie przesyłania zamówienia na usługę reprograficzną.

Prawo do wycofania zgody

Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, o ile nie będą one konieczne do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to będzie niezbędne do zrealizowania usługi, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po zrealizowaniu usługi, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.