Wi-Fi - Biblioteka Narodowa

EN

Wi-Fi

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dostępu do Internetu i komercyjnych baz danych, zarówno na sprzęcie prywatnym, jak i na dedykowanych stanowiskach komputerowych na terenie Biblioteki Narodowej.

Dodatkowo Państwa dane mogą zostać wykorzystane, jeśli zajdzie konieczność ustalenia tożsamości i zablokowania dostępu czytelnikowi, który naruszył Regulamin korzystania z Internetu i zasobów cyfrowych w siedzibie Biblioteki Narodowej

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Będziemy przetwarzać następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • numer karty bibliotecznej.

Skąd pozyskujemy dane?

Państwa dane pozyskujemy z systemu bibliotecznego, w którym zostało Państwu założone konto czytelnika Biblioteki Narodowej.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym. Dane używane są wyłącznie do realizowania usług wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi wsparcia systemu WiFi na ternie Biblioteki Narodowej.

Dane osobowe mogą być przekazywane na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na mocy dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyrażają Państwo w momencie logowania się do sieci Wi-Fi Biblioteki Narodowej.

Prawo do wycofania zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, o ile nie będą one konieczne do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

Jak długo przechowujemy dane?

Państwa dane w systemie Wi-Fi są przechowywane do czasu wycofania zgody, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od ostatniego logowania. Po tym czasie dane są usuwane.

Zachowamy jednak te dane, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.

Cookies

W systemie Wi-Fi nie są tworzone pliki cookies.