Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Donacji Pisarzy Polskich w Domu Literatury - Biblioteka Narodowa

EN

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Donacji Pisarzy Polskich w Domu Literatury

1. Biblioteka Donacji Pisarzy Polskich udostępnia swe zbiory: książki, czasopisma, wycinki prasowe przede wszystkim przedstawicielom organizacji twórczych (Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich i Polskiego PEN Clubu), pracownikom naukowym, pracownikom redakcji i wydawnictw, stypendystom zagranicznym w związku z prowadzonymi pracami; doktorantom i magistrantom na podstawie skierowania z macierzystej uczelni.

2. Czytelnik może korzystać z czytelni Biblioteki po dokonaniu wpisu do księgi odwiedzin i zdeponowaniu dokumentu identyfikacyjnego u dyżurnego bibliotekarza. Biblioteka nie honoruje żółtych i niebieskich kart czytelnika wydawanych w głównym gmachu Biblioteki Narodowej.

3. W Bibliotece na miejscu czytelnicy korzystać mogą z:

 • księgozbioru podręcznego;
 • materiałów zgromadzonych w zbiorach Biblioteki, udostępnianie materiałów z archiwum Związku Literatów Polskich może odbywać się wyłącznie za zgodą i na zasadach określonych przez właściciela;
 • materiałów ze zbiorów innych bibliotek warszawskich, jeżeli potrzebnych dokumentów nie ma w zbiorach Biblioteki;
 • przyniesionych materiałów własnych – po zgłoszeniu ich u dyżurnego bibliotekarza – o ile równocześnie korzystają ze zbiorów Biblioteki.

4. Materiały dostarczane są na podstawie czytelnie wypełnionych rewersów (obowiązuje podawanie wszystkich sygnatur zamawianej publikacji).

5. Odłożone materiały ze zbiorów przekazywane są do magazynów, jeśli czytelnik nie zgłosi się w ciągu 6 dni roboczych. Materiały sprowadzone z innych bibliotek zwraca się w terminie wyznaczonym przez właścicieli. Czytelnik może odpowiednio wcześniej wystąpić – również telefonicznie – o prolongatę terminu.

6. Czytelnik ma prawo korzystać z własnego sprzętu (komputer), musi się to jednak odbywać za wiedzą i zgodą dyżurnego bibliotekarza w określonych warunkach i wyznaczonym miejscu.

7. Osoby korzystające z Biblioteki obowiązuje:

 • pozostawienie w szatni okryć, teczek, torebek itp.;
 • wpisanie się do księgi odwiedzin;
 • zachowanie ciszy;
 • troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami;
 • zakaz kreślenia i robienia notatek na udostępnionych dokumentach;
 • odkładanie wykorzystanych materiałów z księgozbioru podręcznego na wyznaczone miejsca;
 • zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza czytelnię;
 • zakaz wnoszenia do czytelni posiłków i napojów;
 • przestrzeganie zaleceń dyżurnego w zakresie obchodzenia się z udostępnionymi materiałami;
 • zakaz używania telefonów komórkowych.

8. Członkowie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich oraz Polskiego PEN Clubu mają prawo wypożyczać do domu książki XIX-XXI w., nie wypożycza się starych druków, gazet i czasopism, wycinków prasowych, fotografii oraz materiałów z Archiwum Związku Literatów Polskich. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 tytułów na okres 3 miesięcy. Czytelnik może poprosić o przedłużenie terminu wypożyczenia. Obowiązkiem wypożyczającego jest dbałość o terminowość zwrotu wypożyczonych publikacji.

9. Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych i wyposażenia.

10. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może spowodować utratę prawa wstępu do Biblioteki.

11. Biblioteka jest otwarta dla czytelników od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, w lipcu i sierpniu w godz. 10.00-16.00, w Wielki Piątek pracuje od 10.00-13.00. Nie pracuje w soboty i niedziele oraz we wszystkie dni świąt państwowych i kościelnych, czyli 1 stycznia, święta Wielkanocne, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, Wigilię i Boże Narodzenie, tj. 24-26 grudnia.