Czasopisma XIX-XXI w. - Biblioteka Narodowa

EN

Czasopisma XIX-XXI w.

Biblioteka Narodowa gromadzi periodyki ukazujące się na terenie Polski, a także czasopisma publikowane poza granicami naszego kraju, a dotyczące Polski lub napisane w języku polskim bądź wydane przez polskiego autora. Publikacje te gromadzone są w dwóch egzemplarzach. Pierwszy, archiwalny – wieczyście przechowywany celem udokumentowania polskiej myśli intelektualnej, by przetrwała i była dostępna następnym pokoleniom. Drugi egzemplarz czasopisma jest gromadzony w celu udostępnienia czytelnikom na miejscu w bibliotece. Tylko w jednym egzemplarzu gromadzone są:

  • mutacje dzienników i tygodników
  • wydawnictwa jednostronne (o ile ukazują się także w postaci dwustronnej)
  • powielane wydawnictwa agencji prasowej (np. PAP)
  • wydawnictwa drukowane alfabetem Braille'a
  • wyselekcjonowane zagraniczne czasopisma naukowe wchodzące w zakres funkcjonowania biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem periodyków dotyczących bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa.

Na koniec 2020 roku zbiory czasopism liczyły 80 452 tytuły, których zasób stanowi 909 251 roczników czasopism.

Gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem czasopism w Bibliotece Narodowej zajmuje się Zakład Czasopism.