Druki ulotne - Biblioteka Narodowa

EN

Druki ulotne

Biblioteka Narodowa gromadzi druki ulotne takie jak: ulotka, broszura lub książka zasadniczo zawierająca treści reklamowe (ponad 50%) albo broszura wydana w związku z określonym wydarzeniem lub serią wydarzeń (przede wszystkim plakat, katalog handlowy, jednodniówka, program wydarzenia). Oddzielną kolekcję stanowią druki ulotne bibliologiczne przechowywane w Zakładzie Zbiorów Bibliologicznych.

Na koniec 2020 roku zbiory druków ulotnych liczyły 2 620 000 egzemplarzy. Odrębną kolekcją druków ulotnych są pocztówki, których zbiór liczy ponad 163 500 egzemplarzy.

Gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem czasopism w Bibliotece Narodowej zajmuje się Zakład Dokumentów Życia Społecznego.