Publikacje elektroniczne - Biblioteka Narodowa

EN

Publikacje elektroniczne

Baza dokumentów elektronicznych

Biblioteka Narodowa gromadzi dokumenty elektroniczne od 1998 roku. Wówczas została powołana Pracownia Dokumentów Elektronicznych, którą w 2007 roku przekształcono w Zakład Dokumentów Elektronicznych. W 2015 roku Zakład został włączony w strukturę Zakładu Katalogowania Dziedzinowego. Od 2016 r. elektroniczne wydawnictwa zwarte gromadzone są przez Zakład Katalogowania Dziedzinowego, natomiast wydawnictwa ciągłe w wersji elektronicznej gromadzi Zakład Czasopism. Zbiory kartograficzne w postaci cyfrowej gromadzi Zakład Zbiorów Kartograficznych.

Dokumenty elektroniczne wpływają do BN przede wszystkim jako egzemplarz obowiązkowy. Ustawa z 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania nakładają na wydawców obowiązek przekazywania, obok innych publikacji, także dokumentów na nośnikach elektronicznych, wydanych na terenie kraju oraz wyprodukowanych w Polsce dla wydawcy zagranicznego.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku w zbiorach BN zgromadzono 61431 dokumentów elektronicznych offline i online samoistnych i niesamoistnych wydawniczo (dodatki, stanowiące uzupełnienie treści zawartych w dokumencie podstawowym), wśród których znajdują się między innymi: encyklopedie, słowniki językowe, podręczniki, teksty i opracowania literatury pięknej, materiały do nauczania języków obcych, publikacje prawnicze, poradniki, normy, aprobaty techniczne, materiały komisji sejmowych i senackich, dzienniki urzędowe, wydawnictwa multimedialne oraz gry komputerowe. W kwietniu 2009 roku zostało uruchomione repozytorium dokumentów elektronicznych, w którym archiwizowane są publikacje online, przede wszystkim ebooki i czasopisma rozpowszechniane przez wydawców w formie plików cyfrowych. Każde wydawnictwo po zarejestrowaniu się w repozytorium otrzymuje indywidualne konto z dostępem na hasło. Link do strony rejestracyjnej repozytorium jest udostępniany wydawnictwu po przesłaniu maila na adres e-mail: e-wydawcy@bn.org.pl

Opisy bibliograficzne opracowanych dokumentów znajdują się w katalogu BN. Dokumenty elektroniczne na nośnikach fizycznych udostępniane są w Czytelni Nagrań Dźwiękowych i Audiowizualnych. Z dokumentów elektronicznych online można korzystać na wybranych terminalach w Czytelni Ogólnej i Informatorium.

Od roku 2001, w cyklu półrocznym, ukazuje się „Bibliografia Dokumentów Elektronicznych” stanowiąca bieżącą bibliografię polskich wydawnictw elektronicznych.