Katalogi i kartoteki - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogi i kartoteki

Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów

Katalogi (kartkowe) zbiorów własnych:

 • alfabetyczny druków XV w. (wydany drukiem w ramach centralnego katalogu inkunabułów: Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Pod red. Alodii Kaweckiej-Gryczowej. Wrocław 1970–1993)
 • alfabetyczny druków XVI w.
 • alfabetyczny druków XVII w.
 • alfabetyczny druków XVIII w.
 • alfabetyczny druków cyrylickich (wydany drukiem: Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. Opr. Zofia Żurawińska, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew. Warszawa 2004).

Centralny katalog (kartkowy):

 • polonika XVI w. (zob. na polona.pl)
 • polonika XVII-XVIII w. (zob. na polona.pl)
 • druki obce XVI-XVIII w. (zob. na polona.pl)
 • czasopisma (zob. na polona.pl)
 • kalendarze
 • druki cyrylickie.

Kartoteki pomocnicze:

 • drukarzy i nakładców – układ topo-typograficzny (obejmuje wszystkie zbiory XV-XVII w. i jedynie polonika XVIII w., całość w oddzielnych ciągach z podziałem na wieki i polonika i obce)
 • parapoloników
 • ilustracji w układzie tematycznym i ilustratorów w układzie alfabetycznym (obejmuje jedynie wybrane fragmenty zbiorów)
 • druków nieodnotowanych w Bibliografii Estreicherów
 • egzemplarzy zmikrofilmowanych w układzie sygnaturowym.

Opisy starodruków dostępne są w katalogu Biblioteki Narodowej.