Legiony Polskie - Biblioteka Narodowa

EN

Legiony Polskie

Legiony Polskie

Autor: Józef Piłsudski na II Ogólnym Zjeździe Legionistów, 5 sierpnia 1923

„Legiony były wojskiem. Nosiliśmy bowiem broń stale i broni tej używaliśmy dla zadania strat nieprzyjacielowi, który na odwrót i nam straty zadawał. Jak dawna jest ludzkość, równie dawne są wojny, równie dawni są żołnierze. Czy kiedykolwiek zabłyśnie przed ludzkością wymarzona idea wiecznego pokoju, tego nie wiem; dotąd mamy za sobą olbrzymią tradycję wojenną i olbrzymią tradycję żołnierską.

Wojska różnią się między sobą zewnętrznymi oznakami, językiem służby, zwyczajami i obyczajami, ujętymi nieraz w regulaminy. Różnice te są następstwem przynależności wojsk do takiego lub innego narodu, do takiego lub innego państwa. Byliśmy wojskiem polskim, bośmy się odróżniali zewnętrznymi cechami od wszystkich wojsk, które nas otaczały, bośmy nosili specjalne polskie odznaki zewnętrzne, bośmy mieli język raportów i rozkazów polski, a obyczaje i zwyczaje nawet bardzo polskie.

Byliśmy wojskiem polskim w 1914 roku, a tym samym w stosunku do swego narodu – nowatorami. Z tego nowatorstwa wypływały jako konieczny skutek pewne cechy, któreśmy sami w sobie wytworzyli i które w nas otoczenie polskie obserwowało. Ta nasza trwająca dotąd niepomiernie bujna wesołość i nadmiernie burzliwy sposób manifestowania uczuć wynikają z tego, żeśmy byli nowatorami”.

Legiony Polskie w POLONIE

 

WYMARSZ I KOMPANII KADROWEJ Z OLEANDRÓW, 6 SIERPNIA 1914

Generał Tadeusz Kasprzycki (1891–1978) – dowódca Pierwszej Kompanii Kadrowej Legionów Polskich, minister spraw wojskowych 1935–1939

 

____________

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022

Obchody niepodległości – przejdź do strony