O Radzie Regencyjnej wspomnienie - Biblioteka Narodowa

EN

O Radzie Regencyjnej wspomnienie

O Radzie Regenecyjnej i pierwszym rządzie polskim w 1918 roku

 

RADA REGENCYJNA I PIERWSZY RZĄD POLSKI  W1918 ROKU

Bronisław Hełczyński (1890–1978) – profesor prawa, działacz społeczny i państwowy sekretarz pierwszej Rady Ministrów II RP

____________

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022

Obchody niepodległości – przejdź do strony