Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej

Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej

Zwiększenie potencjału „Nowej Biblioteki Rzeczypospolitej”
poprzez rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej: Cześć I i II

W ramach tego projektu, realizowanego równolegle z projektem pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”,
w pomieszczeniu zwanym dawniej salą darczyńców oraz w części korytarza zaaranżowane zostaną pomieszczenia przeznaczone na księgarnię i kawiarnię.

Na realizację Części I projektu, tj. w obszarze księgarni, Biblioteka Narodowa otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 700 tysięcy złotych w ramach Programu Infrastruktura kultury pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Część II projektu w obszarze kawiarni realizowana będzie ze środków własnych Biblioteki Narodowej.

 

Aktualności

W dniu 21 maja 2019 r. Biblioteka Narodowa podpisała z MKiDN umowę nr 00488/19/FPK/DEK na dofinansowanie Części I zadania w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków Ministra Kultury pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na lata 2019-2020.

W dniu 06.06.2019 r. w ramach realizacji przedmiotowego projektu dla Części I i II, została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą PROCHEM S.A.