Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej - Biblioteka Narodowa

EN

Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej

Zwiększenie potencjału „Nowej Biblioteki Rzeczypospolitej”
poprzez rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej: Cześć I i II

W ramach tego projektu, realizowanego równolegle z projektem pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”,
w pomieszczeniu zwanym dawniej salą darczyńców oraz w części korytarza zaaranżowane zostaną pomieszczenia przeznaczone na księgarnię i kawiarnię.

Na realizację Części I projektu, tj. w obszarze księgarni, Biblioteka Narodowa otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 700 tysięcy złotych w ramach Programu Infrastruktura kultury pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Część II projektu w obszarze kawiarni realizowana będzie ze środków własnych Biblioteki Narodowej.

Aktualności

Zakończenie prac

Mimo utrudnień związanych z pandemią, prace w obszarze księgarni zakończyły się w terminie umownym. Wykonawca zamontował stolarkę wejściową oraz przeszkloną ścianę z przejściem do obszaru czytelń. Zakończono montaż wszystkich instalacji i paneli wykończeniowych na suficie. Dostarczono i zamontowano umeblowanie.

 

Postęp prac (stan na październik 2020)

Nowe ściany, wybudowane w ramach zmiany aranżacji pomieszczeń przeznaczonych na księgarnię i kawiarnię, okładane są oryginalnym kamieniem odzyskanym z demontowanych fragmentów starych ścian.

Trwa montaż konstrukcji przeszklonego wejścia do księgarni oraz przejścia z księgarni do czytelń.

Więcej zdjęć w galerii.

 

Postęp prac (stan na maj 2020)

Postęp prac (stan na luty 2020)

W pomieszczeniu przeznaczonym na księgarnię trwają prace instalacyjne.

Układna jest warstwa izolacyjna podłogi.

Warstwa izolacyjna podłogi

Postęp prac (stan na listopad 2019)

Miejsce na nową księgarnię, która znajdzie się po prawej stronie za głównym wejściem do budynku zostało już oczyszczone i przygotowane. Od strony wejścia księgarnia oddzielona będzie ścianka działową ze szklanymi drzwiami, natomiast przejście w stronę czytelń i kawiarni będzie w całości przeszklone. Wyburzono zbędne ściany działowe w korytarzu darczyńców, który będzie pełnił funkcje bezpośredniego przejścia do kawiarni i czytelń.

Miejsce na nową księgarnię

 

Postęp prac (stan na wrzesień 2019)

Prace przy aranżacji pomieszczeń księgarni i kawiarni rozpoczęto od rozbiórki ścianek działowych dawnego pomieszczenia ochrony. Przejście tzw. holem Darczyńców prowadzić będzie do nowej kawiarni. Po prawej stronie, bezpośrednio za wejściem głównym znajdować się będzie księgarnia.

 

W dniu 21 maja 2019 r. Biblioteka Narodowa podpisała z MKiDN umowę nr 00488/19/FPK/DEK na dofinansowanie Części I zadania w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków Ministra Kultury pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na lata 2019–2020.

W dniu 06.06.2019 r. w ramach realizacji przedmiotowego projektu dla Części I i II, została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą PROCHEM S.A.