Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS - Biblioteka Narodowa

EN

Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS

Biblioteka Narodowa zaprasza biblioteki do współpracy w ramach projektu „e-usługa OMNIS” oraz dołączenia do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS.

Wyrażamy nadzieję, że nasze wspólne starania doprowadzą do uwzględnienia w Zintegrowanej wyszukiwarce OMNIS możliwie największej liczby placówek bibliotecznych, co znacząco zwiększy dostęp szerokiego grona użytkowników polskich bibliotek do informacji o zgromadzonych przez nie publikacjach.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W celu dołączenia do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS prosimy o kontakt na adres: wyszukiwarka.omnis@bn.org.pl

Usługa Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS udostępni odbiorcom dwie podstawowe funkcjonalności:

  • zintegrowane przeszukiwanie metadanych bibliograficznych i publikacji dostępnych na rynku, pochodzących z zasobów Biblioteki Narodowej i pozostałych polskich bibliotek, w celu znalezienia poszukiwanej książki, czasopisma, artykułu lub innego typu dokumentu bibliotecznego oraz inwentarzy wybranych archiwów i muzeów;
  • zintegrowane przeszukiwanie pełnotekstowe treści książek, czasopism oraz artykułów w postaci cyfrowej, umożliwiające wysokojakościową eksplorację bibliotecznych zasobów informacji.

W ramach e-usługi użytkownik uzyska dostęp nie tylko do informacji katalogowej, lecz również do informacji o lokalizacji najbliższej biblioteki, w której znajduje się fizyczny egzemplarz interesującej go publikacji. Usługa obejmować będzie zbiory wszystkich kategorii bibliotek: bibliotek naukowych, publicznych, kościelnych, pedagogicznych, bibliotek muzeów i innych instytucji z terenu całego kraju, jak również zasoby bibliotek i archiwów cyfrowych.

Usługa przeszukiwania obejmie również zbiory Biblioteki Narodowej – Centralnej Biblioteki Państwa, instytucji kultury dysponującej największym w Polsce, liczącym ponad 9 mln jednostek, księgozbiorem oraz największą w kraju biblioteką cyfrową Polona.

Oprócz zbiorów bibliotecznych, przeszukiwanie obejmować będzie także inne typy zasobów:

  • prace naukowe udostępnione w bibliotece cyfrowej Polona, powstałe w ramach usługi „Polona w Chmurze dla naukowców”
  • informacje przekazywane przez wydawców podczas rejestracji numeru ISBN na temat planowanych publikacji analogowych i elektronicznych
  • zbiory wybranych muzeów i archiwów cyfrowych.

Wartością dodaną usługi będzie możliwość natychmiastowego dostępu online do cyfrowych wersji publikacji z domeny publicznej, będących w otwartym dostępie lub pozyskanych w oparciu o licencje niewyłączne. W przypadku publikacji chronionych prawem autorskim system będzie wskazywał najbliższą bibliotekę posiadającą wersję papierową egzemplarza lub najbliższą bibliotekę z dostępem do systemu Academica, który umożliwia czytanie online publikacji pozostających pod ochroną prawa autorskiego na terminalach znajdujących się na terenie bibliotek.

W projekcie szczególny nacisk położono na udostępnienie danych w modelu Linked Open Data oraz udostępnienie ich do ponownego wykorzystania przez podmioty trzecie poprzez otwarte API OMNIS.

Usługa Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS będzie świadczona bezpłatnie.