Polona w Chmurze dla bibliotek - Biblioteka Narodowa

EN

Polona w Chmurze dla bibliotek

Dzięki uruchomieniu e-usługi „POLONA w Chmurze dla bibliotek” zasoby polskich bibliotek w postaci cyfrowej będą mogły być profesjonalnie archiwizowane w Bibliotece Narodowej i udostępniane w bibliotece cyfrowej Polona, jak również przeszukiwane przez Zintegrowaną wyszukiwarkę OMNIS. Usługa będzie umożliwiała przekazywanie do centralnego repozytorium cyfrowego zarówno obiektów digitalizowanych, jak i będących w posiadaniu bibliotek plików przechowywanych na nośnikach fizycznych o niskiej trwałości.

Adresatem usługi są biblioteki publiczne, szczególnie w mniejszych miejscowościach, które gromadzą i przechowują publikacje, archiwalia i obiekty muzealne stanowiące świadectwo historii i dziedzictwa kulturowego regionu i których skromne budżety nie pozwalają na prowadzenie własnych bibliotek cyfrowych.

Odbiorcami usługi są również inne typy bibliotek wytwarzających lub gromadzących publikacje elektroniczne, które chcą zracjonalizować wydatkowanie środków na tworzenie bibliotek cyfrowych.

W bibliotece cyfrowej POLONA każda biblioteka będzie mogła bezpłatnie tworzyć i udostępniać własne kolekcje cyfrowe. Ponadto będzie miała możliwość samodzielnego zarządzania swoimi zasobami cyfrowymi i metadanymi.

POLONA w Chmurze dla bibliotek to:

  • tworzenie i udostępnianie własnych kolekcji cyfrowych z zachowaniem tożsamości
  • zwiększenie widoczności zasobów cyfrowych w Internecie
  • długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych bez ponoszenia kosztów na infrastrukturę
  • zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego
  • obniżenie kosztów digitalizacji
  • przeszukiwanie treści obiektów cyfrowych przez Zintegrowana wyszukiwarkę OMNIS.