Repozytorium wydawnicze e-ISBN - Biblioteka Narodowa

EN

Repozytorium wydawnicze e-ISBN

Repozytorium wydawnicze e-ISBN to e-usługa dedykowana dla wydawców, która umożliwi zbudowanie i udostępnienie jednolitej bazy danych publikacji rynku wydawniczego oraz wymianę metadanych o publikacjach planowanych, publikacjach dostępnych na rynku księgarskim oraz tych, których nakłady zostały wyczerpane.

Usługa będzie powiązana z działającą od 2013 roku bazą e-ISBN, do której wydawcy wprowadzają metadane przygotowywanych publikacji analogowych i elektronicznych. W ramach usługi wydawcy uzyskają możliwość archiwizacji w repozytorium cyfrowym Biblioteki Narodowej elektronicznych wersji publikacji przekazywanych w postaci papierowej w ramach egzemplarza obowiązkowego już na etapie poprzedzającym wprowadzenie publikacji do obiegu księgarskiego. Umożliwi to użytkownikom dotarcie do informacji do tej pory niedostępnej – do metadanych zapowiedzi wydawniczych i nowości księgarskich, jak również da możliwość ich pełnotekstowego przeszukiwania. Usługa da także wydawcom możliwość bezpiecznej archiwizacji plików cyfrowych swoich publikacji z możliwością bieżącego zarządzania zasobem.

Metadane publikacji będą przedmiotem wymiany między wydawcami, Biblioteką Narodową, innymi bibliotekami oraz księgarzami i hurtowniami. Dane będą ponadto dostępne dla wyszukiwarek, w tym dla wyszukiwarki Google, co umożliwi dotarcie z ofertą wydawniczą do szerszej grupy odbiorców. Przekazywane przez wydawców wersje elektroniczne publikacji mogły być przeszukiwane pełnotekstowo przez Zintegrowaną wyszukiwarkę OMNIS.

Standaryzacja i podniesienie jakości metadanych rozpowszechnianych w środowisku sprzedawców książek przełoży się również na lepszą ekspozycję książek w handlu, co ma znaczenie dla nabywców (wyszukiwanie szybsze i bardziej sprofilowane) oraz dla sprzedawców (potencjalnie większy poziom sprzedaży na skutek większej widoczności) i pozwoli na obniżenie kosztów działania poszczególnych firm rynku książki poprzez skrócenie czasu poświęconego na powtarzalne prace, jak wprowadzanie tych samych rekordów do wielu baz danych, melioracja tych baz i mapowanie.

Usługa Repozytorium wydawnicze e-ISBN będzie bezpłatna.

Repozytorium wydawnicze e-ISBN to:

  • jednolita baza danych dotycząca aktualnej oferty rynku wydawniczego
  • scentralizowana i ustandaryzowana baza metadanych publikacji
  • dotarcie z ofertą wydawniczą do szerszej grupy odbiorców
  • zwiększenie widoczności publikacji w Internecie
  • przeszukiwanie treści publikacji przez Zintegrowaną wyszukiwarkę OMNIS
  • możliwość archiwizacji elektronicznych wersji publikacji w repozytorium cyfrowym Biblioteki Narodowej.