Zintegrowany System Zarządzania Zasobami dla Bibliotek - Biblioteka Narodowa

EN

Zintegrowany System Zarządzania Zasobami dla Bibliotek

Obecnie w Polsce działa wiele systemów bibliotecznych wykorzystywanych do ewidencjonowania zbiorów. W celu ich integracji na poziomie ogólnopolskim w ramach projektu „e-usługa OMNIS” wdrożony zostanie Zintegrowany System Zarządzania Zasobami dla Bibliotek. To system biblioteczny w chmurze dla Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek, które docelowo zechcą przenieść swoje dane do wspólnego środowiska katalogowego.

System został zakupiony przez Bibliotekę Narodową w ramach przetargu nieograniczonego. Będzie on działał w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa).

Dla bibliotek oznacza to brak konieczności instalacji lokalnej systemu (uniezależnienie się od systemu operacyjnego na stacjach roboczych), utrzymywania zaplecza serwerowego czy zakupu licencji. Wpłynie to w szczególności na obniżenie kosztów związanych  z utrzymywaniem infrastruktury informatycznej. Obsługa systemu odbywać się będzie poprzez przeglądarkę internetową, a biblioteki zyskają dostęp do stałych aktualizacji oprogramowania.

Implementacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami pozwoli rozwijać bibliotekom nowe formy działania, a także kompleksowo dostarczać użytkownikom relewantną i opracowaną według jednolitych zasad informację o ich zbiorach.

System będzie zapewniał obsługę procesów bibliotecznych w obrębie:

  • gromadzenia, opracowania oraz udostępniania materiałów bibliotecznych
  • rejestracji czasopism
  • interfejsu użytkownika (wyszukiwarki)
  • administracji systemem
  • współpracy z innymi systemami wykorzystywanymi w bibliotece np. poprzez API.

W kwietniu 2018 roku Biblioteka Narodowa podpisała z firmą Ex Libris umowę na zakup i implementację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami – Alma i wyszukiwarkę  – Primo. Zgodnie z zapisami umowy system został w pierwszej kolejności wdrożony w Bibliotece Narodowej. Następnie (do 31 sierpnia 2019 r.) wdrożenie nastąpi kolejno w bibliotekach wyłonionych spośród tych, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie „e-usługa OMNIS”.  Są to trzy biblioteki:

  • Biblioteka Jagiellońska
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Ex Libris jest czołowym światowym dostawcą rozwiązań chmurowych dla bibliotek, a system Alma i wyszukiwarka Primo to dziś najnowocześniejsze rozwiązania realizujące potrzeby wszystkich typów bibliotek, od największych narodowych, po najmniejsze specjalistyczne. Ex Libris obsługuje tysiące klientów w ponad 90 krajach.