Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

Aktualności - Biblioteka Narodowa

Patrimonium - baner

Aktualności projektu

Gry planszowe dostępne w POLONIE

Lipiec 2018

Półmetek projektu „Patrimonium” już za nami. Dotychczas udało nam się zdigitalizować prawie 500 tys. obiektów z dwóch największych polskich książnic. Wśród bogactwa udostępnionych w POLONIE zbiorów odnaleźć można także zapomniane gry planszowe, które są ciekawą alternatywą dla komputera i telewizji oraz przyjemnym sposobem na spędzenie wolnego czasu dla osób w każdym wieku, rozwijając wyobraźnię i ucząc współpracy. Gry dostępne w POLONIE dodatkowo poszerzają wiedzę w zakresie historii i geografii. Aby w nie zagrać, wystarczy mieć kilka pionków i kostkę. Samą planszę można bezpłatnie pobrać z POLONY.

Wśród cyfrowych zbiorów dostępne są m.in.:

  • Plansza do XVIII-wiecznej gry w gąskę ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Artykuł opisujący historię i prawidła gry dostępny jest na POLONA/Blog.
  • Plansza do Assarmota – zabawy historycznej ułożonej dla dzieci przez Klementynę Hoffmanową (1798-1845), na której temat powstał obszerny artykuł dostępny także na POLONA/Blog
  • Plansza autorstwa Celiny Dominikowskiej wzorowana na wyżej opisanej grze (dwie części R.12826/II i R.12827/II do połączenia)
  • Gra z jeografji Królestwa Polskiego: z tablicą gry przedstawiającą 64 widoki przyrody, miasta, gmachy, zwaliska zamków oraz ubiory typowe mieszkańców rozmaitych prowincji, zebrana i napisana przez Wojciecha Szymanowskiego

Zachęcamy do eksplorowania cyfrowych zasobów POLONY i lektury POLONA/Blog.

 

Nagroda Culture.pl Superbrands dla cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA!

Maj 2018

Nagrodę Culture.pl Superbrands dla twórców i instytucji kultury, które najskuteczniej wspierają markę Polski za granicą, otrzymała w 2018 roku Biblioteka Narodowa za prowadzenie portalu POLONA. To specjalne wyróżnienie jest przyznawane przez Instytut Adama Mickiewicza w partnerstwie z Superbrands Polska. Werdykt kapituły ogłoszono w czwartek 24 maja.

Obecnie w POLONIE udostępnianych jest już prawie 2 mln 300 tys. obiektów, z czego ponad 375 tys. zostało zdigitalizowanych w ramach „Patrimonium”. Dzięki rozbudowaniu pracowni reprografii o nowo zakupione urządzenia możliwe będzie zwiększenie tempa wzbogacania zasobu POLONY.

Więcej »

 

Bezcenny rękopis wiersza Juliusza Słowackiego w POLONIE

Maj 2018

Zbiory Biblioteki Narodowej wzbogaciły się ostatnio o zabytkowy sztambuch zawierający bezcenny rękopis Juliusza Słowackiego Le Cimetiere du Pere la Chaise. Utwór, podarowany Korze Pinard, córce francuskiego drukarza u którego Wieszcz drukował swoje dzieła, jest pierwszą kompletną wersją wiersza znanego dotychczas tylko we fragmencie.

Niezwykle wartościowy jest także sam sztambuch, album-pamiętnik – prezent Słowackiego dla przyjaciółki. Panna Pinard zebrała w nim 23 wpisy znanych postaci, przedstawicieli ówczesnej francuskiej literatury, muzyki i sztuki. Zdigitalizowany w ramach projektu „Patrimonium” Album można oglądać w POLONIE.

Artykuł na temat Sztambucha Kory Pinard dostępny jest na POLONA/BLOG.

 

„Patrimonium” w albumie „Polskie innowacje: krok w przyszłość”

Kwiecień 2018

Miło nam poinformować, że prezentacja projektu „Patrimonium” znalazła się w dwujęzycznym albumie wydanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju promującym innowacyjne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. Publikacja opisuje 50 wybranych projektów, które łączy idea wykorzystania potencjału nauki w budowaniu nowoczesnej gospodarki. Projekt Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej opisano na stronach 44-45.

Zachęcamy do lektury!

Album „Polskie innowacje: krok w przyszłość”

„Przedwiośnie” lekturą Narodowego Czytania 2018

Luty 2018

 

28 lutego 2018 roku w Pałacu Prezydenckim została zainaugurowana siódma edycja akcji Narodowe Czytanie. Podczas uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił, że w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę lekturą Narodowego Czytania będzie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Rękopis dzieła zdigitalizowany w ramach projektu „Patrimonium” dostępny jest w cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA.

 

Carmen patrium „Bogurodzica”

Luty 2018

 

Dzięki projektowi „Patrimonium” w POLONIE dostępne są już trzy najstarsze rękopisy z Bogurodzicą (dwa z Biblioteki Jagiellońskiej [sygn. BJ Rkp. 1619a II i BJ Rkp. 408 III, k. 87v] i jeden z Biblioteki Narodowej [sygn. Rps 3016 II, k. 216r]). Pieśń ta łączy się nierozerwalnie z dziejami Polski i polskiej kultury. Jan Długosz nazwał pieśń mianem „carmen patrium”, czyli „pieśń ojczysta”. Przez wieki pełniła funkcję swoistego hymnu, śpiewanego w ważnych dla wspólnoty momentach, między innymi przez polskich rycerzy przed bitwą pod Grunwaldem w 1410 r.

Bogurodzicą w najstarszej tzw. redakcji kcyńskiej rozpoczęto także koncert Carmen patrium, który towarzyszył inauguracji projektu „Patrimonium”. Nagranie w wykonaniu zespołu Monodia Polska pod kierownictwem Adama Struga dostępne jest na POLONA/Blog.

 

Odkrywaj i koloruj!

Luty 2018

Trwa trzecia edycja kampanii #ColorOurCollections podczas której instytucje kultury z całego świata bezpłatnie udostępniają setki grafik i ilustracji ze swoich cyfrowych kolekcji w formie kolorowanek.

W tym roku do akcji przyłączyły się także Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska, które wykorzystały do przygotowania swoich kolorowanek obiekty zdigitalizowane w ramach projektu „Patrimonium”. Kolorowanka Biblioteki Narodowej zawiera XIX-wieczne litografie z Modes de Paris Petit Courrier des Dames oraz grafiki z Dziennika Mód Paryskich wydawanego w latach 1840 -1849 we Lwowie. Biblioteka Jagiellońska wykorzystała m.in. ilustracje z dwóch niemieckich czasopism: Illustrirtes Sonntagsblatt oraz Illustrirtes Unterhaltungs-Blatt.

Zachęcamy do kolorowania. Nie zapomnijcie opublikować swoich dzieł w mediach społecznościowych opatrując je zestawem hasztagów: #polona, #Patrimonium, #ColorOurCollection.

Więcej

 

Sukces pierwszego roku realizacji projektu „Patrimonium”

Styczeń 2018

16 stycznia minął rok od rozpoczęcia realizacji projektu „Patrimonium”. Do końca 2017 r. w ramach projektu zeskanowaliśmy łącznie 295 225 obiektów, z czego blisko 197 tys. pochodzi ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz ponad 98 tys. z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej. Prawie 185 tys. stanowią czasopisma, głównie z XIX i XX w. Zdigitalizowane materiały opublikowaliśmy w cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA. Dzięki temu nasi użytkownicy mogą je wykorzystywać w najwyższej jakości, w dowolnym celu, także komercyjnie. W ten sposób osiągnęliśmy i przekroczyliśmy zaplanowane na ten okres liczby, tzw. kamień milowy projektu.

Rozbudowujemy infrastrukturę cyfrową: na potrzeby obu bibliotek zakupiliśmy nowe urządzenia do długotrwałego, bezpiecznego przechowywania danych oraz do digitalizacji. Wśród nich wyróżniają się dwa wielkoformatowe skanery zbudowane z wykorzystaniem aparatów fotograficznych ze znakomitymi obiektywami, gwarantującymi reprodukcje najwyższej jakości. Pozwalają one na wierną digitalizację cennych obiektów w bezpiecznych warunkach oświetleniowych ściśle spełniających zalecenia konserwatorskie.

O naszych działaniach szeroko informujemy wszystkich zainteresowanych. Spośród zrealizowanych w 2017 r. działań promocyjnych, wyróżnić należy przeprowadzenie otwartego konkursu na logotyp projektu: z licznych zgłoszeń wybraliśmy czytelny projekt graficzny podkreślający misję „Patrimonium”, która obejmuje zachęcanie użytkowników do ponownego wykorzystania zasobów kultury. Zorganizowaliśmy także konferencję inaugurującą projekt, której towarzyszył pokaz średniowiecznych rękopisów oraz koncert średniowiecznych pieśni ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych. Nieprzerwanie prowadzimy także działania w mediach społecznościowych (Facebook [@bnpolona, @blogbj], Instagram [@bibliotekanarodowa, @jagiellonian_library]) związane z promocją projektu i upowszechnianiem wiedzy o zdigitalizowanych zbiorach, publikując wpisy z #Patrimonium.

 

„Patrimonium” na Targach Dziedzictwo 2017

Listopad 2017

Dużą frekwencją cieszyła się zorganizowana przez Bibliotekę Narodową konferencja Współczesne decyzje konserwatorskie w ochronie materiałów bibliotecznych: maksimum zachowania – minimum ingerencji, która odbyła się podczas 5. Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek, Dziedzictwo 2017. Prelegenci, reprezentujący przede wszystkim duże biblioteki, potwierdzili coraz częstsze stosowanie zasady maksymalnego zachowania obiektu zabytkowego przy minimum ingerencji. Podkreślono także rolę projektów digitalizacyjnych, np. Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej, w wyznaczaniu standardów praktycznych działań konserwatorskich. Prace wykonywane w ramach tego projektu realizowane są zgodnie z zaleceniami UNESCO: integralność, autentyczność i wiarygodność.

Biblioteka Narodowa zorganizowała na Targach również wystawę prezentującą pracę Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, powołanego w 2015 r. Ekspozycji towarzyszyło stoisko Wydawnictwa BN, prezentacja projektu digitalizacyjnego „Patrimonium” oraz nowej odsłony portalu cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA/2miliony, największej w Polsce i jednej z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie.

W najbliższym czasie wystawę można będzie oglądać także w holu wejściowym Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213. Zachęcamy do odwiedzin.

 

POLONA/2miliony

12 października 2017

Obecnie w POLONIE dostępne są ponad 2 miliony obiektów – książek, rękopisów, zdjęć, grafik, nut i innych cennych zabytków kultury ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących. To czyni ją jedną z największych bibliotek cyfrowych na świecie. Z tej okazji 2 października uruchomiono serwis w nowej odsłonie – POLONA/2miliony.

Prawie 200 tysięcy obiektów dostępnych w POLONIE zostało poddanych cyfryzacji w ramach projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. Wśród nich znalazł się obiekt będący swoistym memento nie tylko dla Biblioteki Narodowej, ale także większości polskich księgozbiorów i archiwów. Jest to szklana urna, w której znajdują się prochy przedwojennych kolekcji Biblioteki Narodowej, które zostały spalone przez Niemców na początku października 1944 r. Jest to obiekt niezwykły w skali zbiorów Biblioteki Narodowej nie tylko z uwagi na swoją trójwymiarowość, ale także dynamikę, gdyż z każdym rokiem proces destrukcji prochów nieodwracalnie postępuje. Urna jest przechowywana w Sali Wilanowskiej w Pałacu Rzeczypospolitej.

Więcej na temat Urny czytaj na POLONA/Blog

 

100 tysięcy nowych obiektów w Polonie!

Lipiec 2017

W ramach projektu „Patrimonium” zdigitalizowano i udostępniono w cyfrowej bibliotece POLONA pierwsze 100 tysięcy obiektów z dwóch największych książnic w Polsce. Wśród poddanych cyfryzacji zbiorów znalazły się: rękopisy, mapy, nuty, rysunki i grafiki, a także książki z XIX i XX w. Jednym z najciekawszych obiektów jest bogato ilustrowane pierwsze wydanie Historyi o krasnoludkach i sierotce Marysi z 1896 r.

Największą grupę zdigitalizowanych obiektów stanowią czasopisma oraz druki ulotne z XVIII-XX w., bardzo często zachowane tylko w jednym egzemplarzu. Listy obiektów planowanych do digitalizacji w projekcie „Patrimonium” udostępniane są na stronie projektu w zakładkach Digitalizacja BN i Digitalizacja BJdotyczących poszczególnych typów zbiorów.

Obecnie trwają prace mające na celu rozbudowę infrastruktury, która umożliwi digitalizację na jeszcze większą skalę. W sumie do 2020 r. biblioteka cyfrowa POLONA zostanie wzbogacona o ponad milion nowych obiektów. Wszystkie obiekty udostępnione w ramach „Patrimonium” pochodzą z domeny publicznej, co umożliwia ich nieograniczone wykorzystanie, nie tylko do celów własnych czy edukacyjnych, ale także komercyjnych.

 

Biblioteka Narodowa z Biblioteką Jagiellońską wspólnie zdigitalizują milion obiektów

14 lipca 2017

W piątek 14 lipca w Pałacu Rzeczypospolitej odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. Dzięki współpracy dwóch największych książnic w Polsce do 2020 roku ponad milion obiektów zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych w bibliotece cyfrowej POLONA.

Więcej

 

Zdigitalizowano i udostępniono online ponad 300 rękopisów muzycznych ze zbiorów Biblioteki Narodowej

10 lipca 2017

Zakończono proces digitalizacji ponad 300 rękopisów muzycznych wytypowanych do projektu „Patrimonium”. Zdigitalizowane zbiory, pochodzące przede wszystkim z XIX i początku XX w., dostępne są już online w cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA.

Wśród udostępnionych rękopisów znalazły się przekazy utworów najwybitniejszych polskich kompozytorów m. in. Stanisława Moniuszki, Karola Kurpińskiego i Władysława Żeleńskiego. W serwisie POLONA znalazł się także jeden z rękopisów z kolekcji rapperswilskiej ocalały z pożogi wojennej - Messe Solenne op. 62 Wojciecha Sowińskiego oraz kilkadziesiąt autografów Henryka Jareckiego, ucznia Stanisława Moniuszki. Rękopisy Jareckiego stanowią w zbiorach Biblioteki Narodowej największą spuściznę kompozytorską datowaną na II połowę XIX wieku. Inną dużą grupę zdigitalizowanych rękopisów stanowią przekazy popularnej w XIX w. muzyki tanecznej i pieśni. Dodatkowym walorem niektórych z tych obiektów są ozdobne karty tytułowe.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rękopisów muzycznych zdigitalizowanych i udostępnionych w ramach projektu „Patrimonium”.

***
Cyfrowemu udostępnieniu w ramach projektu Patrimonium podlegać będzie łącznie ok. 22% zbiorów muzycznych Biblioteki Narodowej (druki i rękopisy muzyczne) z uwzględnieniem utworów kompozytorów polskich i obcych zmarłych przed 1948 r. Zdigitalizowany materiał poza walorami użytkowymi dla wykonawców jest także bezcennym źródłem informacji do badań muzykologicznych.

 

Carmen patrium - koncert inaugurujący projekt „Patrimonium"

6 lipca 2017

W piątek 14 lipca w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie (pl. Krasińskich 3/5) odbędzie się inauguracja projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. W programie przewidziano pokaz skarbów piśmiennictwa polskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz koncert „Carmen patrium” w wykonaniu zespołu Monodia Polska pod kierunkiem Adama Struga.

 

Program wydarzenia

17.00 Otwarcie Pałacu dla uczestników wydarzenia

17.30 Bogurodzica, Krystus z martwych wstał jest, Radości wam powiedam – pokaz zabytków piśmiennictwa polskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Oprowadzenie kuratorskie – Wojciech Kordyzon

18.00 Patrimonium” – główne cele i założenia projektu
dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej

18.20 Digitalizacja zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w projekcie „Patrimonium”
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

18.30 Matka, Karmicielka, Zbawczyni – słowo o obrazach Bogurodzicy
dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska

19.00 Wprowadzenie do koncertu
Sonia Wronkowska, kurator koncertu

19.10 Koncert „Carmen patrium”
Adam Strug z zespołem Monodia Polska

Wstęp wolny. Z uwagi na charakter przestrzeni, w której odbędzie się wydarzenie, liczba miejsc ograniczona. Wejście do Pałacu będzie możliwe tylko do godziny 18.00. Bezpłatne wejściówki rozdawane będą od godziny 17:00.

 

Konkurs na logo Projektu

15 maja 2017

Jednym z pierwszych działań realizowanych w ramach projektu "Patrimonium" było przygotowanie logotypu, który stanie się znakiem rozpoznawczym projektu oraz posłuży do oznaczenia materiałów informacyjno-promocyjnych.

Logotyp wybrano w procedurze konkursowej. Jej głównym założeniem było wyłonienie takiego projektu, który będzie stanowić odzwierciedlenie graficzne idei przyświecających „Patrimonium”: szerokiej dostępności obiektów z domeny publicznej oraz możliwości ponownego wykorzystania zbiorów zdigitalizowanych przez Bibliotekę Narodową oraz Bibliotekę Jagiellońską. Konkurs został rozstrzygnięty 15 maja 2017 r.

Spośród 77 nadesłanych prac wybrano projekt przygotowanych przez Michała Janicę i Igora Kubika. (czytaj więcej)

Kontakt:

Biuro projektu
e-mail: patrimonium@bn.org.pl

Martyna Marcinkowska
kierownik projektu
tel. 22 608 22 05
e-mail: m.marcinkowska@bn.org.pl

Marta Mejzner
główny specjalista ds. promocji
tel. 22 608 25 46
e-mail: m.mejzner@bn.org.pl