Archiwum - Biblioteka Narodowa

EN

Archiwum

Celem projektu „POLONA dla bibliotek 2.0” jest rozwój e-usługi „POLONA dla bibliotek” poprzez podniesienie jakości i poziomu dojrzałości opartego na potencjale technologii cyfrowych e-usługi publicznej, która w znaczący sposób poprawi użytkownikom indywidualnym i instytucjonalnym dostęp do zasobów zgromadzonych w bibliotekach w całym kraju.

E-usługa „POLONA dla bibliotek” jest interfejsem prezentującym zasoby zgromadzone w Repozytorium cyfrowym BN, gdzie obecnie zgromadzonych jest ponad 3 miliony publikacji.

W ramach projektu zmodernizowany zostanie system POLONA, tak aby umożliwić użytkownikom:

  • składanie zamówień na digitalizację,
  • składanie zamówień na udostępnienie plików w różnych formatach,
  • współdzielenie wyników własnych badań naukowych poprzez utworzenie możliwości dodawania do obiektów cyfrowych publicznych notatek,
  • tworzenie kolekcji publicznych oraz funkcjonalności tworzenia stron społecznościowych (na poziomie użytkownika indywidulnego), na których pojawią się kolekcje i notatki publiczne,
  • wytwarzanie plików PDF udostępnianych na żądanie obiektów.

Kierownik projektu: Maciej Nadulski

Wartość dofinansowania: 4 999 915,95 zł

Termin realizacji projektu: sierpień 2019 – maj 2022