Archiwum - Biblioteka Narodowa

EN

Archiwum

Celem projektu „POLONA dla naukowców” jest stworzenie opartej na potencjale technologii cyfrowych e–usługi publicznej „POLONA dla naukowców”, która znacząco poprawi pracę naukowców, szczególnie tę z materiałami źródłowymi oraz zwiększy dostęp do wyników prac naukowych.

W ramach projektu zostanie udostępniona nowoczesna i uniwersalna platforma komunikacji między uczestnikami projektów badawczych wykorzystujących obiekty zdigitalizowane. Wprowadzone rozwiązania umożliwią zarówno wyodrębnianie poszczególnych projektów badawczych, jak i ich interakcję.

E-usługa „POLONA dla naukowców” dostarczy nowych funkcji bazując na serwisach i zasobie ponad 3 milionów publikacji dostarczanych obecnie przez Repozytorium Cyfrowe BN.

Kierownik projektu: Maciej Nadulski

Wartość dofinansowania: 4 866 113,60 zł

Termin realizacji projektu: sierpień 2019 – maj 2022