Książki z których pochodzą cytaty - Biblioteka Narodowa

EN

Książki z których pochodzą cytaty

Książki Zbigniewa Herberta, w których zamieszczone były wykorzystane cytaty z wybranych utworów:

Z. Herbert, Struna światła. Warszawa, Czytelnik 1956.

Z. Herbert, Napis. Warszawa, Czytelnik 1969.

Z. Herbert, Raport z oblężonego Miasta. Paryż, Instytut Literacki 1983.

Z. Herbert, Rovigo. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie 1992.

Z. Herbert, Epilog burzy. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie 1998.

Z. Herbert, Król mrówek. Oprac. R. Krynicki. Kraków, Wydawnictwo a5 2001.

Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie. Warszawa, Czytelnik 1962.

Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie 1993.

Z. Herbert, Labirynt nad morzem. Warszawa, Fundacja Zeszytów Literackich 2000.

Z. Herbert, „Węzeł gordyjski” oraz inne pisma rozproszone 1948–1998. Red. P. Kądziela. Warszawa, Biblioteka „Więzi” 2001.

Z. Herbert, „Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione. Oprac. B. Toruńczyk i H. Citko. Warszawa, Fundacja Zeszytów Literackich, 2008.

Z. Herbert, H. Elzenberg, Korespondencja. Oprac. B. Toruńczyk i P. Kądziela. Warszawa, Fundacja Zeszytów Literackich 2002.

Z. Herbert, J. Zawieyski, Korespondencja 1949–1967. Oprac. P. Kądziela. Warszawa, Biblioteka „Więzi” 2002.

Z. Herbert, J. Turowicz, Korespondencja. Oprac. T. Fiałkowski. Kraków, Wydawnictwo a5 2005.

Herbert i „Kochane Zwierzątka”. Oprac. M. Czajkowska. Warszawa, Rosner & Wspólnicy 2006.

Z. Herbert, C. Miłosz, Korespondencja. Oprac. B. Toruńczyk i M. Tabor. Warszawa, Fundacja Zeszytów Literackich 2006.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego