Zadania realizowane z budżetu państwa - Biblioteka Narodowa

EN

Zadania realizowane z budżetu państwa

Dotacje dla BN 2022

 

W 2022 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielone zostały następujące dotacje na:

1. Przeprowadzenie badania stanu czytelnictwa w Polsce w ramach Planu Ewaluacji i Monitoringu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – kwota 230 000 zł.

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie ilościowego badania czytelnictwa książek metodą CAPI na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej respondentów w 2022 roku.

2. Digitalizację Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w latach 2022–2024 – kwota 2 115 700 zł.

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego