Dotacje dla BN 2012 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje dla BN 2012

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2012 roku dofinansowanie na realizację następujących zadań:

Program Dziedzictwo kulturowe – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

  • Inwentaryzacja i opracowanie zbiorów muzycznych i dźwiękowych Biblioteki Muzeum Polskiego w Chicago – V etap (dofinansowanie w wysokości 68 140 zł)
  • Porządkowanie i inwentarz Archiwum G. Herlinga-Grudzińskiego – II etap (dofinansowanie w wysokości 137 700 zł)
  • Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie – II etap (dofinansowanie w wysokości 35 887 zł)
  • Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – II etap (dofinansowanie w wysokości 50 220 zł)

Program Dziedzictwo kulturowe- Wspieranie działań muzealnych

  • „Świat Ptolemeusza” – włoska kartografia renesansowa w BN (dofinansowanie w wysokości 103 000 zł)

Program Rozwój infrastruktury kultury- Infrastruktura kultury

  • Punkt dostępu osób niepełnosprawnych do zbiorów BN (dofinansowanie w wysokości 61 760 zł).

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego