Dotacje dla BN 2013 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje dla BN 2013

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2013 roku dofinansowanie na realizację następujących zadań:

Program Dziedzictwo kulturowe – priorytet 4 – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

  • Porządkowanie i inwentarz Archiwum G. Herlinga-Grudzińskiego – III etap (dofinansowanie w wysokości 214 700 zł)
  • Katalog książek z biblioteki króla Zygmunta Augusta w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej (dofinansowanie w wysokości 50 085 zł)
  • Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – III etap (dofinansowanie w wysokości 80 310 zł)
  • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym (dofinansowanie w wysokości 356 022 zł)

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego