Dotacje dla BN 2016 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje dla BN 2016

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2016 roku dofinansowanie na realizację następujących zadań:

Program Dziedzictwo kulturowe – priorytet 4 – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

  • Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – VI etap (dofinansowanie w wysokości 30 000 zł)
  • Stare Druki z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – II etap (dofinansowanie w wysokości 20 000 zł)
  • Digitalizacja Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (dofinansowanie w wysokości 60 000 zł)
  • Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie – IV etap (dofinansowanie w wysokości 25 000 zł)
  • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – IV etap (dofinansowanie w wysokości 170 000 zł)
  • Rękopisy ze zbiorów nieświeskich w zbiorach bibliotek Białorusi, Francji i Polski. I etap (dofinansowanie w wysokości 20 200 zł)

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego