Dotacje dla BN 2017 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje dla BN 2017

W ramach zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania instytucji oraz zakup cennych zbiorów bibliotecznych” zrealizowano następujące działania:

  • Zakup regałów do magazynu zbiorów bibliotecznych, zakup urządzenia agregatu wody lodowej, zakup kamer wraz z montażem, zakup sprzętu do zabezpieczania majątku BN
  • Zakup półki z dyskami macierzy, rozbudowa sieci LAN oraz zakup licencji
  • Zakup cennych zbiorów bibliotecznych.

 

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2017 roku dofinansowanie na realizację następujących działań:

Program Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

  • Stare Druki z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – III etap (dofinansowanie w wysokości 36 400 zł)
  • Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie – V etap (dofinansowanie w wysokości 46 800 zł)
  • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – V etap (dofinansowanie w wysokości 194 000 zł)
  • Rękopisy ze zbiorów nieświeskich w zbiorach bibliotek Białorusi, Francji i Polski – II etap (dofinansowanie w wysokości 22 450 zł)
  • Katalog książek z Biblioteki Załuskich w Ogólnorosyjskiej Bibliotece Literatury Obcej w Moskwie – I etap (dofinansowanie w wysokości 17 700 zł)
  • Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego Kultura

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego