Dotacje dla BN 2020 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje dla BN 2020

W 2020 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu realizowane są następujące zadania:

  • Realizacja Priorytetu 4 „Udostępnianie publikacji w formatach cyfrowych” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zgodnie z uchwałą nr 117/2020 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
  • Organizacja Pikniku literackiego pn. Imieniny Jana Kochanowskiego poświęconego Leopoldowi Tyrmandowi
  • Wydanie przez Bibliotekę Narodową dwujęzycznej (polsko-angielskiej) publikacji „Bibliografia przekładów Josepha Conrada”.
  • Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego Kultura

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu