Dotacje dla BN 2022 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje dla BN 2022

 

 

W 2022 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielone zostały dotacje na:

1. Przeprowadzenie badania stanu czytelnictwa w Polsce w ramach Planu Ewaluacji i Monitoringu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – kwota 230 000 zł.

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie ilościowego badania czytelnictwa książek metodą CAPI na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej respondentów w 2022 roku.

2. Digitalizację Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w latach 2022–2024 – kwota 2 115 700 zł.

3. Sfinansowanie wydatków bieżących w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”. Umowa Nr 17/PE/POIS VIII oś/2022 – kwota 6 072 zł.

Zakres zadania obejmuje:

 • promocję projektu (montaż tablicy pamiątkowej oraz zorganizowanie konferencji zamykającej projekt)

4. Sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach wydatków kwalifikowalnych, stanowiących wkład własny do zadania pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Umowa Nr 1/MFEOG/WW/2022 – kwota:  831 429 złotych na wydatki inwestycyjne, 103 675 złotych na wydatki bieżące .

Zakres zadania obejmuje:

 • Roboty budowlane
 • Nadzór inwestorski (Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu)
 • Zarządzanie projektem (Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu)
 • Promocja projektu

5. Sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach wydatków kwalifikowalnych – wkład własny do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Umowa Nr 15/PE/POIS I oś/2022 – kwota: 1 139 082 zł. wydatki inwestycyjne, 15 032 zł. na wydatki bieżące.

Zakres zadania obejmuje:

 • Roboty budowlane i instalacyjne w tym:

roboty wykonane (wydatki niekwalifikowalne):
a) wymiana stolarki okiennej i przeszkleń arkad na parterze 
b) wymiana stolarki drzwiowej
roboty do wykonania:
a) modernizacja instalacji c.o.,
b) wymiana grzejników, instalacji, głowic termostatycznych, zaworów grzejnikowych i odcinających;
c) modernizacja węzła cieplnego 
d) system BMS w zakresie m.in. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., oświetlenia
e) wymiana stolarki drzwiowej 2 
f) docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
g) wymiana stolarki okiennej
h) modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej  w tym montaż instalacji, montaż węzła dla systemu c.w.u
i) modernizacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją
j) modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie  opraw na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED oraz system zarządzania energią (powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej – 0%). 
k) montaż nowej izolacji przeciwwilgotnościowej oraz cieplnej ścian i podłogi piwnic.

 • Nadzór inwestorski

Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z wytycznymi do programu  POIiŚ 2014–2020 i umową o dofinansowanie.

 • Zarządzanie projektem.

Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z wytycznymi do programu  POIiŚ 2014–2020 i umową o dofinansowanie

6. Sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach wydatków niekwalifikowalnych – do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Umowa Nr 16/PE/POIS I oś/2022 – kwota: 1 096 537 zł wydatki inwestycyjne, 7 787 zł na wydatki bieżące.

Zakres zadania obejmuje:

Roboty budowlane i instalacyjne w tym:

 • roboty wykonane (wydatki niekwalifikowalne):

a) wymiana stolarki okiennej i przeszkleń arkad na parterze

b) wymiana stolarki drzwiowej

 • roboty do wykonania:

a) modernizacja instalacji c.o.,

b) wymiana grzejników, instalacji, głowic termostatycznych, zaworów grzejnikowych i odcinających;

c) modernizacja węzła cieplnego

d) system BMS w zakresie m.in. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., oświetlenia

e) wymiana stolarki drzwiowej 2

f) docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

g) wymiana stolarki okiennej

h) modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w tym montaż instalacji, montaż węzła dla systemu c.w.u

i) modernizacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją

j) modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie opraw na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED oraz system zarządzania energią (powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej – 0%).

k) montaż nowej izolacji przeciwwilgotnościowej oraz cieplnej ścian i podłogi piwnic.

 • Nadzór inwestorski.

Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z wytycznymi do programu POIiŚ 2014–2020 i umową o dofinansowanie.

 • Zarządzanie projektem.

Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z wytycznymi do programu POIiŚ 2014–2020 i umową o dofinansowanie

7. Organizację w 2022 roku wydarzenia pn. Imieniny Jana Kochanowskiego, poświęconego Marii Konopnickiej – kwota:  400 000 zł. Całkowita wartość zadania 517 500 zł. 

8. Sfinansowanie działalności Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych w 2022 roku – 149 000 zł. 

9. Biblioteka Narodowa otrzymała pomoc de minimis w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” ze środków finansowych Ministerstwa Edukacji i Nauki pochodzących z budżetu Państwa w wysokości 80 000 zł na realizację projektu „Polish Libraries” vol. 10 i vol. 11.

 

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego