Program - Biblioteka Narodowa

EN

Program

23 listopada, środa

10:00 uroczyste otwarcie konferencji

 

I sesja

Moderator – bp prof. Andrzej Siemieniewski

 • 10.30–11.00 – bp prof. Michał Janocha, Świat jako księga. Kilka uwag nad funkcjonowaniem toposu
 • 11.00–11.30 – dr Tomasz Makowski, Dzieje bibliotek kościelnych w Polsce
 • 11.30–12.00 – Ward De Pril (Leuven), An Academic Library as a Solution for the Preservation of Library Collections of Flemish Religious Orders and Congregations? The case of the Maurits Sabbe Library
 • 12.00–12.30 – Stefano Malaspina (Mediolan), The role of ecclesiastical libraries and of the CEI Office for Cultural Heritage in the building and in the enrichment of the Italian National Library Service
 • 12.30–13.30 obiad

II sesja

Moderator – dr Tomasz Makowski

 • 13.30–14.00 – prof. Jacek Soszyński, Rękopisy średniowieczne w zbiorach kościelnych
  w świetle kwerendy Manuscripta.pl
 • 14.00–14.30 – prof. Jolanta Marszalska, Proweniencje zakonne zaginionego zespołu inkunabułów Biblioteki Seminaryjnej w Płocku
 • 14.30–15.00 – ks. prof. Waldemar Graczyk, Proweniencje kapituł – katedralnej płockiej i kolegiackiej w Pułtusku – zaginionego zespołu inkunabułów Biblioteki Seminaryjnej w Płocku
 • 15.00–15.30 – ks. dr Jerzy Witczak, Federacja „Fides” – 30 lat na służbie informacji naukowej w bibliotekach kościelnych
 • 15.30–16.15 – dyskusja 
 • 16.15–16.45 – Przerwa kawowa

III sesja: SKARBY W BIBLIOTEKACH KOŚCIELNYCH

Moderator – o. Grzegorz Filipiuk OFMCap

 • 16.45–17.15 – ks. dr Tomasz Garwoliński, Piętnastowieczne wydania Biblii w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”
  w Olsztynie
 • 17.15–17.45 – dr Piotr Kardyś, Kolekcja inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach – stan obecny
 • 17.45–18.15 – dr Marek Bebak, dr Alicja Bielak, Słowo, obraz i dźwięk w Graduale de sanctis ze zbiorów krakowskich karmelitów
 • 18.15–18.45 – Michał Muraszko, Księgi z bibliotek polskich monarchów w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
 • 18.45–19.15 – dyskusja
 • 19.30 – Uroczysta kolacja

24 listopada, czwartek

IV sesja: BADANIA NAD ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI

Moderator – ks. dr Piotr Tylec

 • 9.00–9.25 – ks. dr Michał Sołomieniuk, Jaką Biblię mógł czytać św. Otton z Bambergu
  w Gnieźnie? Księgi do sprawowania liturgii Słowa i rękopisy biblijne do I połowy XII wieku ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
 • 9.25–9.50 – dr Szymon Sułecki, O bibliotece karmelitów w Oborach
 • 9.50–10.15 – ks. dr Wacław Umiński CM, Wybrane przykłady druków polskich z XVII wieku w księgozbiorze Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie
 • 10.15–10.40 – Dorota Rejman, Badania proweniencyjne w katalogu centralnym bibliotek „Fides” na przykładzie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu
 • 10.40–11.05 – dr Joanna Nastalska-Wiśnicka, Wojenne losy księgozbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Biblioteki Głównej i bibliotek zakładów naukowych)
 • 11.05–11.30 – przerwa kawowa

V sesja: BADANIA NAD ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI

Moderator – ks. dr Wacław Umiński CM

 • 11.30–11.55 – prof. Marek G. Zieliński, Księgozbiór Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie
 • 11.55–12.20 – dr Lesław Bogdan Łesyk, dr Aleksandra Pawlik-Kopek, Nierozpoznana spuścizna rękopiśmienna. Zbiory ks. Bronisława Metodego Ussasa w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
 • 12.20–12.45 – Agata Muc, Kolekcje w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 12.45–13.10 – dr Artur Hamryszczak, Biblioteki kościelne i ich zbiory w pracach Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych
 • 13.10–13.35 – dr Ryszard Żmuda, Zbiory biblioteczne w świetle publikacji i prac dyplomowych o polskich książnicach kościelnych. Stan badań i postulaty badawcze
 • 13.35–14.00 – dyskusja
 • 14.00–14.45 obiad

VI sesja: DIGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Moderator – Dominik Cieszkowski

 • 14.45–15.15 – ks. dr Piotr Tylec, Digitalizacja kościelnych zbiorów bibliotecznych
  na przykładzie działalności Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu
 • 15.15–15.45 – ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL, Teologiczne Repozytorium Cyfrowe „Theo-logos”
 • 15.45–16.15 – Tomasz Gruszkowski, Projekty digitalizacyjne w Bibliotece Narodowej
 • 16.15–16.45 – Tomasz Kalota, Organizacja procesu digitalizacji i prezentacji cyfrowych zasobów kościelnych na przykładzie projektu SilesiaSacra.pl
 • 16.45–17.10 – przerwa kawowa

VII sesja: KATALOGOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Moderator – Kacper Trzaska

 • 17.10–17.40 – dr Przemysław Nowogórski, Katalogowanie publikacji religijnych
 • 17.40–18.10 – Katarzyna Burnicka, Opracowanie zbiorów z zakresu teologii, filozofii i nauk o rodzinie na przykładzie Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 18.10–18.40 – Magdalena Rowińska, Iwona Wiśniewska, Znaczenie i wkład bibliotek Federacji „Fides” w kształtowaniu zasobów informacyjnych katalogu NUKAT
 • 18.40–19.10 – o. Janusz Kaczmarek OP, Powstanie, działanie i zawartość katalogu centralnego „Fides”
 • 19.10–19.30 – dyskusja
 • 19.45 – kolacja

25 listopada, piątek

VIII sesja: KONSERWACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Moderator – s. dr Natanaela Błażejczyk CSSF

 • 9.00–9.30 – Ewa Potrzebnicka, Konserwacja konieczna i niekonieczna
 • 9.30–10.00 – Justyna Król-Próba, Konserwacja zbiorów bibliotecznych
 • 10.00–10.30 – Jerzy Manikowski, Odkwaszanie zbiorów bibliotecznych
 • 10.30–11.00 – Kamila Csernak, Jak przygotować zbiory biblioteczne na wystawę?
 • 11.00–11.30 – dyskusja
 • 11.30–12.00 – przerwa kawowa

WARSZTATY Z ZAKRESU KONSERWACJI, DIGITALIZACJI I KATALOGOWANIA

(trzy tury, aby każdy mógł wziąć udział we wszystkich proponowanych warsztatach)

 

 • 12.00–13.30 – Konserwacja/Digitalizacja/Katalogowanie publikacji religijnych
 • 13.30–14.30 – obiad
 • 14.30–16.00 – Konserwacja/Digitalizacja/Katalogowanie publikacji religijnych
 • 16.00–17.30 – Konserwacja/Digitalizacja/Katalogowanie publikacji religijnych

Zakończenie

UWAGA!

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w warsztatach wprowadzamy dodatkowe terminy.

22 listopada (wtorek):

 • 12.00–13.30 – Konserwacja/Digitalizacja/Katalogowanie publikacji religijnych
 • 13.30–15.00 – Konserwacja/Digitalizacja/Katalogowanie publikacji religijnych

_____

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego