Ruch Wydawniczy w Liczbach 2019 K - Biblioteka Narodowa

EN

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2019 K

Opracowanie Olga Dawidowicz-Chymkowska

Ruch Wydawniczy w Liczbach tom 69 2019 książki

Sześćdziesiąty dziewiąty rocznik „Ruchu Wydawniczego w Liczbach” prezentuje dane dotyczące produkcji wydawniczej w roku 2019. Zostały w nim uwzględnione publikacje wydane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę prezentowanych w roczniku obliczeń stanowią otrzymywane przez Bibliotekę Narodową egzemplarze obowiązkowe, czyli egzemplarze publikacji, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami – wydawcy przekazują Narodowej Książnicy.

Obliczenia statystyczne dotyczące książek zawarte w tegorocznym raporcie wykonane zostały na podstawie liczby pozycji przysłanych do Biblioteki Narodowej w roku 2019 i odnotowanych w „Przewodniku Bibliograficznym” za omawiany rok. Większość zbioru stanowią książki wydane w 2019 roku, uwzględnione zostały jednak również książki przysłane w tymże roku, ale opublikowane nieco wcześniej (choć nie wcześniej niż w 2015 roku). Traktowane są one jako swoisty ekwiwalent za tę część tytułów  opublikowanych w roku 2019, które – jak pokazuje dotychczasowa praktyka – również zostaną przekazane do BN z opóźnieniem.

publikacja elektroniczna
seria: Ruch Wydawniczy w Liczbach tom 69: 2019 książki
wydanie: pierwsze
rok wydania: 2020
stron: 176
ISSN 2083-6953
ISBN 978-83-7009-828-5

Pobierz PDF