Ruch Wydawniczy w Liczbach 2023 K - Biblioteka Narodowa

EN

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2023 K

Opracowanie dr Olga Dawidowicz-Chymkowska

Siedemdziesiąty siódmy rocznik „Ruchu Wydawniczego w Liczbach” przedstawia dane
dotyczące produkcji wydawniczej w 2023 roku. Zostały w nim uwzględnione publikacje
wydane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę prezentowanych obliczeń
stanowią otrzymywane przez Bibliotekę Narodową egzemplarze obowiązkowe, czyli
egzemplarze publikacji, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami – są przekazywane przez wydawców Narodowej Książnicy.

Tom pierwszy każdego rocznika obejmuje dane statystyczne dotyczące książek,
w tomie drugim znajdą się informacje na temat periodyków. Podziału publikacji na dwa
tomy dokonujemy po raz kolejny. Powodem decyzji o rozdzieleniu obu części jest fakt,
iż proces gromadzenia danych dotyczących periodyków kończy się znacznie później
niż proces pozyskiwania danych o książkach. Przygotowanie części „Ruchu Wydawniczego w Liczbach” dotyczącej książek opublikowanych w danym roku jest zatem możliwe w znacznie wcześniejszym terminie niż to ma miejsce w przypadku periodyków.

Uznaliśmy, że nie warto czekać z jej prezentacją aż do czasu, gdy gotowa będzie całość rocznika, wcześniejsza publikacja bowiem umożliwi odbiorcom skorzystanie z danych w momencie, gdy są one najbardziej aktualne. Obliczenia statystyczne dotyczące książek zawarte w tegorocznym raporcie wykonane zostały na podstawie liczby pozycji przysłanych do Biblioteki Narodowej w 2023 roku i odnotowanych w „Urzędowym Wykazie Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniku Bibliograficznym” za omawiany rok. Większość zbioru stanowią
książki wydane w 2023 roku, uwzględnione zostały jednak również pozycje przysłane
w tymże roku, ale opublikowane nieco wcześniej (choć nie wcześniej niż w 2019 roku).
Traktowane są one jako pewnego rodzaju „ekwiwalent” za te tytuły wydane w roku
2023, które – jak pokazuje dotychczasowa praktyka – również zostaną przekazane do
Narodowej Książnicy z opóźnieniem.

Pobierz Ruch Wydawniczy w Liczbach

publikacja elektroniczna
seria: Ruch Wydawniczy w Liczbach
tom 77: 2023 Książki
wydanie pierwsze
rok wydania 2024
stron: 187
ISSN 2083-6953
ISBN 978-83-8259-525-3