Biblioteki Publiczne w Liczbach 2011 - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteki Publiczne w Liczbach 2011

Biblioteki publiczne w 2011 r. – stan i wyniki działalności

Informacja opracowana na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego posłuży do szczegółowej analizy funkcjonowania bibliotek publicznych w 2011 r., która zostanie zamieszczona w corocznej publikacji BN.