Stan bibliotek w Polsce 2012 - Biblioteka Narodowa

EN

Stan bibliotek w Polsce 2012

Biblioteki w Polsce w 2012 r. – stan i wyniki działalności

Informacja opracowana na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwszy raz zaprezentowano stan i wyniki działalności wszystkich typów bibliotek objętych badaniem GUS (do 2011 r. zamieszczane były informacje dotyczące bibliotek publicznych). Zestawienia te posłużą do szczegółowej analizy funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych, która zostanie zamieszczona w corocznej publikacji BN. Poniżej przedstawiamy trzy zestawienia:

  • nowe: zbiorczą prezentację wyników działalności bibliotek: publicznych, naukowych, pedagogicznych, fachowych, fachowo-beletrystycznych, towarzystw naukowych oraz ośrodków INTE;
  • dwa dotychczasowe: dotyczące bibliotek publicznych w układzie wojewódzkim oraz w przekroju miasto-wieś.

Tabele z danymi do pobrania