Stan bibliotek w Polsce 2014 - Biblioteka Narodowa

EN

Stan bibliotek w Polsce 2014

Stan bibliotek w Polsce 2014. Wybrane dane i wskaźniki

Biblioteka Narodowa przedstawia zestaw podstawowych danych i wskaźników dotyczących wyników funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2014 r. opracowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Trzeci rok z kolei zaprezentowano stan i wyniki działalności wszystkich typów bibliotek objętych badaniem GUS (do 2011 r. zamieszczane były informacje dotyczące bibliotek publicznych): publicznych, naukowych, pedagogicznych, fachowych, fachowo-beletrystycznych, towarzystw naukowych oraz ośrodków inte. Zestawienia te posłużą do szczegółowej analizy funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych. Poniżej przedstawiamy trzy zestawienia: