Stan bibliotek w Polsce 2016 - Biblioteka Narodowa

EN

Stan bibliotek w Polsce 2016

Stan bibliotek w Polsce 2016. Wybrane dane i wskaźniki

Biblioteka Narodowa przedstawia zestaw podstawowych danych i wskaźników dotyczących wyników funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2016 r. opracowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zaprezentowano stan i wyniki działalności wszystkich typów bibliotek objętych badaniem: publicznych, naukowych, pedagogicznych, fachowych, fachowo-beletrystycznych, towarzystw naukowych oraz ośrodków inte. Zestawienia te posłużą do szczegółowej analizy funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie i trzy zestawienia: