Stan bibliotek w Polsce 2017 - Biblioteka Narodowa

EN

Stan bibliotek w Polsce 2017

Stan bibliotek w Polsce 2017. Wybrane dane i wskaźniki

Biblioteka Narodowa przedstawia zestaw podstawowych danych i wskaźników dotyczących wyników funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2017 r. opracowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zaprezentowano stan i wyniki działalności wszystkich typów bibliotek objętych badaniem: publicznych, naukowych, pedagogicznych, fachowych, fachowo-beletrystycznych, towarzystw naukowych oraz ośrodków inte. Zestawienia te posłużą do szczegółowej analizy funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych.