OTWARTE SEMINARIA - Biblioteka Narodowa

EN

OTWARTE SEMINARIA

Dzieła z kolekcji wilanowskiej podarowane w 1932 r. Państwu Polskiemu

czytaj więcej o Dzieła z kolekcji wilanowskiej podarowane w 1932 r. Państwu Polskiemu

Polskie biblioteki w świetle niemieckiej prasy bibliologicznej z lat 1939–1945

czytaj więcej o Polskie biblioteki w świetle niemieckiej prasy bibliologicznej z lat 1939–1945

Nowe formy dostępności bibliotek: książkomaty, wrzutnie, aplikacje, bibliobusy

czytaj więcej o Nowe formy dostępności bibliotek: książkomaty, wrzutnie, aplikacje, bibliobusy

Omówienie książki Jirzego Trávnička „A nation of Bookworms? The Czech as Readers. Reading in Times of Civilizational Fatigue”

czytaj więcej o Omówienie książki Jirzego Trávnička „A nation of Bookworms? The Czech as Readers. Reading in Times of Civilizational Fatigue”

Polskie prywatne kolekcje biblioteczne wywiezione do Rosji w XIX wieku i ich losy w książnicach Imperium

czytaj więcej o Polskie prywatne kolekcje biblioteczne wywiezione do Rosji w XIX wieku i ich losy w książnicach Imperium

Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu

czytaj więcej o Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu

Rosyjski kanon szkolny w XIX wieku w świetle najnowszej literatury przedmiotu

czytaj więcej o Rosyjski kanon szkolny w XIX wieku w świetle najnowszej literatury przedmiotu