otwarte seminaria - Biblioteka Narodowa

EN

OTWARTE SEMINARIA

Omówienie książki Hermanna Röscha, Informationsethik und Bibliotheksethik. Grundlagen und Praxis, Berlin-Boston 2021

czytaj więcej o Omówienie książki Hermanna Röscha, Informationsethik und Bibliotheksethik. Grundlagen und Praxis, Berlin-Boston 2021

Najcenniejsze zabytki piśmiennictwa Naukowej Biblioteki Miasta Trewiru

czytaj więcej o Najcenniejsze zabytki piśmiennictwa Naukowej Biblioteki Miasta Trewiru

Rękopiśmienne zbiory zabezpieczone w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

czytaj więcej o Rękopiśmienne zbiory zabezpieczone w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

Źródła do dziejów księgozbiorów bernardynów, dominikanów, karmelitów trzewiczkowych, paulinów, pijarów i reformatów z terenów obecnej Polski Środkowej

czytaj więcej o Źródła do dziejów księgozbiorów bernardynów, dominikanów, karmelitów trzewiczkowych, paulinów, pijarów i reformatów z terenów obecnej Polski Środkowej

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

czytaj więcej o Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Biblioteka Rady Stanu Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym

czytaj więcej o Biblioteka Rady Stanu Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym

Obraz Królestwa Polskiego w podręcznikach do geografii w gimnazjach państwowych warszawskiego okręgu naukowego (1863–1915)

czytaj więcej o Obraz Królestwa Polskiego w podręcznikach do geografii w gimnazjach państwowych warszawskiego okręgu naukowego (1863–1915)