otwarte seminaria - Biblioteka Narodowa

EN

OTWARTE SEMINARIA

Spuścizna Witolda Małcużyńskiego w zbiorach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie

czytaj więcej o Spuścizna Witolda Małcużyńskiego w zbiorach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie

Księgozbiory bibliotek paulińskich w Wieluniu i Wielgomłynach w świetle osiemnastowiecznych inwentarzy bibliotecznych

czytaj więcej o Księgozbiory bibliotek paulińskich w Wieluniu i Wielgomłynach w świetle osiemnastowiecznych inwentarzy bibliotecznych

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

czytaj więcej o Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Nagrania+ czyli o współczesnych publikacjach dźwiękowych i audiowizualnych

czytaj więcej o Nagrania+ czyli o współczesnych publikacjach dźwiękowych i audiowizualnych

Dostojnik w świecie książek XVIII wieku – inwentarz biblioteki ks. kanonika Krzysztofa Żórawskiego

czytaj więcej o Dostojnik w świecie książek XVIII wieku – inwentarz biblioteki ks. kanonika Krzysztofa Żórawskiego

Wystawy książek niemieckich w okupowanej Warszawie w świetle współpracy Urzędu ds. Propagandy (d. warszawskiego) oraz dyrekcji Biblioteki Państwowej

czytaj więcej o Wystawy książek niemieckich w okupowanej Warszawie w świetle współpracy Urzędu ds. Propagandy (d. warszawskiego) oraz dyrekcji Biblioteki Państwowej

Zbiory polskie w zasobie Biblioteki Muzeum Rumiancewowskiego w latach 1828–1917

czytaj więcej o Zbiory polskie w zasobie Biblioteki Muzeum Rumiancewowskiego w latach 1828–1917

W kręgu podręczników do historii w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego, 1864–1915

czytaj więcej o W kręgu podręczników do historii w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego, 1864–1915

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

czytaj więcej o Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja