Digitalizacja - Biblioteka Narodowa

EN

Digitalizacja

Celem Biblioteki Narodowej jest digitalizacja całego zasobu BN i udostępnienie go w bibliotece cyfrowej POLONA. W pierwszej kolejności skanowane są obiekty najcenniejsze dla kultury: rękopisy, starodruki, rysunki i grafika, które ze względu na swoja wyjątkowość lub stan zachowania nie są udostępniane w czytelniach. Skanowane są także obiekty o dużej wartości informacyjnej, takie jak prasa, ze szczególnym uwzględnieniem prasy z XIX i początku XX wieku, zagrożonej zniszczeniem ze względu na kwaśny papier, na którym zostały wydrukowane. Największy nacisk kładziony jest na skanowanie i udostępnianie obiektów z domeny publicznej, które mogą być wykorzystywane przez użytkowników w publikacjach, cytowane, przerabiane i mogą stanowić źródło ich własnej twórczości.

Biblioteka Narodowa dysponuje jedną z największych i najnowocześniejszych w Polsce pracowni digitalizacji, którą rozbudowuje od rozpoczęcia działań digitalizacyjnych w 2004 r. oraz systemem informatycznym służącym do obsługi digitalizacji na masową skalę.