Repozytorium - Biblioteka Narodowa

EN

Repozytorium

Powstałe w BN zasoby cyfrowe, zarówno wytworzone w procesie digitalizacji jak i naturalne dokumenty cyfrowe oraz dokumenty przekazywane w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, przechowywane są w formatach bezstratnych w repozytorium cyfrowym.

Realizację prac nad budową repozytorium BN rozpoczęto w 2010 r. w ramach działań. Centrum Kompetencji, a zakończono w 2012 r. Sfinalizowano prace budowy pomieszczenia serwerowni, zaadaptowanego w tym celu wydzielonego pomieszczenia na terenie BN, w którym umieszczony został sprzęt teleinformatyczny, jak również urządzenia tworzące strukturę sieci teleinformatycznych. Pomieszczenie wyposażone jest w system zasilania gwarantowanego oraz systemy zabezpieczeń technicznych, takich jak system przeciwpożarowy, system antywłamaniowy oraz kontrolę dostępu. Zapewniono również odpowiednie warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność) poprzez systemy wentylacji i klimatyzacji.

Dokonano również rozbudowy infrastruktury bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych w Bibliotece Narodowej, obejmującej następujące komponenty: 

- Farma serwerów wieloprocesorowych o standardowej konstrukcji dającej możliwość dostosowywania ich do zadań i posiadających elastyczną zmianę funkcji w ślad za zmieniającą się dynamiką obciążenia

- Zwirtualizowane środowisko macierzowe o surowej pojemności 430TB (+100TB w CZ – łącznie ponad 500TB). Wysokopoziomowe funkcje archiwum wraz ze sprzętowo realizowaną redundancją oraz synchroniczną replikacją i wirtualizacją pojemności tworzą wysokowydajny magazyn o dużej niezawodności będący podstawą systemu długotrwałego przechowywania.

- Zrobotyzowana biblioteka taśmowa o pojemności startowej ponad 600TB (i druga identyczna w CZ) skalowalna do 50 Petabajtów pozwala na ekonomiczne przechowywanie ogromnej ilości danych przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Sprawdzona trwałość taśm wraz z mechanizmami automatycznej weryfikacji jego stanu czyni z niej wyśmienity nośnik dla Systemu długotrwałego przechowywania.

- Automatyczna biblioteka BLURAY z nośnikami przenoszonymi do pancernej szafy ognioodpornej zapewnia istnienie trzeciej kopii zbiorów o minimalnej kompresji i przez dywersyfikację nośnika stanowi zabezpieczenie na wypadek szczególnych kataklizmów.

- Zestaw urządzeń zabezpieczających i kontrolujących: firewalle, systemy wykrywania włamań analizatory, szyfratory, ochrona antywirusowa itp.

- Centrum Zapasowe przechowujące pełną kopię wszystkich zbiorów w geograficznie odległym miejscu zabezpiecza ciągłość działania podstawowych funkcji systemu na wypadek poważnych awarii  lub katastrof w CP.