Europeana - Biblioteka Narodowa

EN

Europeana

EUROPEANA

Całość zbiorów cyfrowych, niepozostających pod ochroną prawno-autorską, jest udostępniana od 2009 r. także w portalu Europeana. Biblioteka Narodowa była pierwszą polską instytucją, udostępniającą zasoby w Europeanie i kontynuuje współpracę poprzez udział w kolejnych projektach, mających na celu jej rozwój. Zbiory cyfrowe BN agregowane są przez nią samą i dostarczane bezpośrednio do Europeany.

Ponad 600 tysięcy obiektów cyfrowych z Biblioteki Narodowej dostępnych jest na portalu Europeany, a także w kolekcjach, przy których powstaniu BN współpracowała, takich jak: Europeana Newspapers, i poświęcona I wojnie światowej kolekcja o nazwie 1914–1918.