Repozytorium dokumentów elektronicznych - Biblioteka Narodowa

EN

Repozytorium dokumentów elektronicznych

Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN, gromadzące publikacje rozpowszechniane przez wydawców na terenie Polski tylko w postaci pliku cyfrowego. Do repozytorium wydawcy, realizując obowiązek zapisany w Ustawie o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, przekazują dokumenty zapisywane w formacie .pdf, takie jak e-booki, czasopisma elektroniczne  oraz nagrania dźwiękowe (mp3). Dodatkowo do repozytorium przenoszone są w celu bezpiecznej archiwizacji publikacje  wydawane na nośnikach fizycznych. Ze względu na fakt, że obiekty gromadzone w Repozytorium są w większości objęte ochroną prawno-autorską, ich udostępnianie odbywa się wyłącznie na terminalach w budynku BN.