Beneficjenci Programu - Biblioteka Narodowa

EN

Beneficjenci Programu

2013


Książnica Cieszyńska

Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej – etap II

 http://www.kc-cieszyn.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

Rozbudowa pracowni digitalizacji Radomskiej Biblioteki Cyfrowej

http://www.mbpradom.pl/     http://bc.mbpradom.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu

http://wbp.opole.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1699&Itemid=181&lang=pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Małopolska Biblioteka Cyfrowa. Rozwój zasobu. Modernizacja infrastruktury  

http://mbc.malopolska.pl

Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej II

 http://mbc.cyfrowemazowsze.pl

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej

http://www.bibliotekaelblaska.pl/Rozw%C3%B3j_Elbl%C4%85skiej_Biblioteki_Cyfrowej.html

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Modernizacja i rozbudowa pracowni Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej oraz systemu archiwizacji i przechowywania zbiorów cyfrowych

http://sbc.wbp.kielce.pl

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 

Doposażenie pracowni digitalizacji Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu

http://www.wbp.wroc.pl/

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

E-morze, e-Pomorze II

 http://www.wbpg.org.pl/

Biblioteka Raczyńskich

Digitalizacja kolekcji XIX w. wydań książek J.I.Kraszewskiego

http://www.bracz.edu.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1186&Itemid=100

 

2012


Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Rozbudowa zasobów Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej

 http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Cyfrowe Regionalia Wielkopolska

http://www.wbp.poznan.pl/index.php?mode=aktualnosci_wbp&action=main&menu=1&id=40569&o=cyfrowe%20regionalia&lang=PL

Książnica Cieszyńska

Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej

 http://www.kc-cieszyn.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Digitalizacja “Ilustrowanego Kuriera Codziennego “kontynuacja

 http://www.rajska.info/  http://www.rajska.info/aktualnosci/1-relacje/1131-digitalizacja-ilustrowanego-kuryera-codziennego-.html  http://mbc.malopolska.pl

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Digitalizacja czasopism i doposażenie pracowni digitalizacji

http://www.wimbp.lodz.pl

 Muzeum Narodowe w Krakowie

Centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych MNK

 http://www.muzeum.krakow.pl/Zasoby-cyfrowe.665.0.html

Muzeum Sztuki w Łodzi

Digitalizacja zbiorów Muzeum Sztuki oraz katalogu bibliotecznego – cz.2

http://kkk.muzeumsztuki.pl/

 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

„Elektroniczna Książnica Podlaska” – etap II”

http://eksiaznica.ksiaznicapodlaska.pl

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Historia. Drzwi otwarte.

http://wimbp.man.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5381&Itemid=63

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie

Centralna Biblioteka Judaistyczna

http://cbj.jhi.pl/

 

2011


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Digitalizacja "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" za lata 1925 – 1938 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie

 http://www.rajska.info/  http://www.rajska.info/aktualnosci/1-relacje/802-wniosek-biblioteki-oceniony-najwyej.html (digitalizują do MBC)  http://mbc.malopolska.pl

Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

 http://mbc.cyfrowemazowsze.pl

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Digitalizacja dwóch dzienników łódzkich z lat 1923–1939

http://www.wimbp.lodz.pl

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

„Elektroniczna Książnica Podlaska” – etap I”

http://eksiaznica.ksiaznicapodlaska.pl

Książnica Pomorska im.  Stanisława Staszica w Szczecinie

Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej "Pomerania"

 http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Uzupełnienie infrastruktury Pracowni Digitalizacji

http://www.mbp.slupsk.pl/

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Reorganizacja infrastruktury Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji

http://www.ksiaznica.torun.pl

Muzeum Sztuki w Łodzi

Digitalizacja zbiorów Muzeum Sztuki oraz katalogu bibliotecznego – cz.1

http://kkk.muzeumsztuki.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

Tworzenie pracowni digitalizacji dla Radomskiej Biblioteki Cyfrowej

http://www.mbpradom.pl/     http://bc.mbpradom.pl

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

E-morze, e-Pomorze

 http://www.wbpg.org.pl/