Edukacyjny Program Zwiedzania - Biblioteka Narodowa

EN

Edukacyjny Program Zwiedzania

Biblioteka Narodowa oferuje edukacyjny program zwiedzania. Zapraszamy zorganizowane grupy licealne, studenckie oraz inne grupy dorosłych do 30 osób. W programie przewidziane jest oprowadzanie po czytelniach oraz lekcja biblioteczna. Czas trwania: 60-90 minut.

Zgłoszenia prosimy składać mailowo na adres: bnczyt@bn.org.pl

co najmniej 2 tygodnie przed planowaną wizytą. 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • data i godzina planowanej wizyty,
  • wiek i liczba uczestników,
  • nazwa instytucji,
  • dane kontaktowe opiekuna grupy (numer telefonu), 
  • środek transportu grupy (aby zagwarantować miejsce parkingowe),
  •  czy w grupie są osoby z niepełnosprawnościami

Odpowiedzi na zgłoszenia będą przesyłane w ciągu 3 dni roboczych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, opiekun grupy powinien potwierdzić wycieczkę mailowo najpóźniej 2 dni przed jej terminem.