Reprodukcje dokumentów z Archiwum BN - Biblioteka Narodowa

EN

Reprodukcje dokumentów z Archiwum BN

  1. Za reprodukcję dokumentów zgromadzonych w Archiwum BN pobiera się opłaty jak za rękopisy, starodruki, publikacje ikonograficzne i publikacje kartograficzne (patrz cennik usług reprograficznych i digitalizacyjnych).
  2. Na reprodukcję lub reprodukcję cyfrową dokumentu z Archiwum BN zgodę wyraża Dyrektor BN po zaopiniowaniu przez kierownika Archiwum BN.