Deskryptory Biblioteki Narodowej – dni otwarte w BN - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

EN

Deskryptory Biblioteki Narodowej – dni otwarte w BN

W związku z wdrożeniem nowego modelu katalogowania zbiorów organizujemy dni otwarte BN poświęcone Deskryptorom Biblioteki Narodowej. Zdecydowaliśmy się na przyjęcie takiego charakteru spotkania, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, unikając formuły szkoleniowej.

Przygotujemy dla Państwa materiały o wszystkich rodzajach deskryptorów i z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na wszelkie wątpliwości i spostrzeżenia. Spotkanie będzie dobrą okazją do wspólnej wymiany myśli. Bardzo na to liczymy — informacja podana w przyjaznej dla czytelnika formie jest przecież naszym wspólnym celem — wszystkich bibliotekarzy.

Zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniu kierujemy do wszystkich bibliotek.

Spotkanie przeprowadzimy w siedzibie głównej Biblioteki Narodowej w Warszawie w al. Niepodległości 213 — udział w nich będzie bezpłatny. Najbliższe dni otwarte odbędą się we wrześniu, ale limit miejsc został już wyczerpany. Obecnie mają Państwo do wyboru termin listopadowy:

  • 23-24 listopada

Szkolenie będzie trwało dwa dni – każda z bibliotek będzie mogła wybrać jeden lub dwa dni uczestnictwa. Program szkolenia został podzielony na dwie części – w pierwszej zostaną omówione zasady tworzenia deskryptorów mających formę nazwy jednostkowej (osobowych, korporatywnych, imprezy, serii), a w drugiej zasady tworzenia deskryptorów: geograficznych, formy/rodzaju/gatunku, chronologicznych, przedmiotowych i ujęciowych oraz zasady opracowania zbiorów z wykorzystaniem tych deskryptorów. Wszystkie materiały będą uzupełnione przykładami.

Program szkolenia

UDOSTĘPNIJ: