Zwyczajna Niepodległa. Warsztaty z wykorzystaniem zasobów cyfrowych - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

EN

Zwyczajna Niepodległa. Warsztaty z wykorzystaniem zasobów cyfrowych

Jak wyglądało życie codzienne po odzyskaniu niepodległości? Jaka była ówczesna moda? O czym pisała prasa w dwudziestoleciu międzywojennym? Odpowiedzi na te pytania znajdą w zasobach cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA.PL uczestnicy warsztatów Zwyczajna Niepodległa. Bezpłatne zajęcia, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych, a szczególnie młodzieży, odbędą się w czwartek 29 listopada w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie w ramach Targów Książki Historycznej. Zorganizuje je Biblioteka Narodowa.

Zwyczajna Niepodległa.
Przegląd zasobów cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA

Zajęcia skierowane są do młodzieży i wszystkich zainteresowanych materiałami dostępnymi w cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA. Podczas spotkania wśród zbiorów największej biblioteki cyfrowej w kraju poszukamy odpowiedzi na pytania: Jak wyglądało życie codzienne po odzyskaniu niepodległości? Jaka była ówczesna moda? O czym pisała prasa w dwudziestoleciu międzywojennym? Spotkanie będzie miało formę wykładu z aktywnymi warsztatami rozwiązywania zagadek i szarad zaczerpniętych z archiwalnych numerów czasopism z początku XX wieku.

POLONA (www.polona.pl) to największa w Polsce i jedna z najnowocześniejszych na świecie bibliotek cyfrowych, która umożliwia nie tylko przeglądanie, ale również pobieranie oraz pracę ze zdigitalizowanymi materiałami z Biblioteki Narodowej oraz innych instytucji. W POLONIE obecnie znajduje się już ponad 2,5 miliona obiektów – od najstarszych i najcenniejszych zabytków języka polskiego, rękopisów Kochanowskiego, Mickiewicza i Słowackiego, rysunków Norwida po ulotki, afisze i pocztówki oraz ogromny zasób numerów czasopism z dawnych lat. Obecnie zbiory udostępniane w cyfrowej Bibliotece Narodowej digitalizowane są w ramach projektu Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej, dzięki któremu do 2020 r. zostanie udostępniony kolejny milion, który będzie można wykorzystać nie tylko w celach naukowych czy edukacyjnych, ale także artystycznych czy komercyjnych.

Uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne na temat POLONY.

Termin: 29 listopada 2018 r., godz. 11.15 – 12.15
Miejsce: Zamek Królewski w Warszawie, Arkady Kubickiego, Sala Kinowa
Prowadzący: Aleksandra Masny, Zakład Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Narodowej

XXVII Targi Książki Historycznej tradycyjnie odbywać się będą w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie w dniach 29 listopada – 2 grudnia 2018 r.  w godz. 10.00 – 18.00. Wstęp na Targi jest bezpłatny.

Na Targach zapraszamy także do zapoznania się z ofertą wydawniczą Biblioteki Narodowej na stoisku nr 48.

UDOSTĘPNIJ: