Konferencja "Tworzenie narodowego zasobu bibliotecznego" - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Konferencja "Tworzenie narodowego zasobu bibliotecznego"

Konferencja poświęcona narodowemu zasobowi bibliotecznemu (NZB) odbyła się w czwartek 12 października w Bibliotece Narodowej. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich bibliotek, których zbiory włączono do NZB oraz blisko stu zainteresowanych tematem bibliotekarzy z całej Polski. Spotkanie pozwoliło na przedstawienie osiągnięć i wymianę doświadczeń przy tworzeniu NZB oraz przyczyniło się do wyjaśnienia wielu kwestii, przede wszystkich związanych z kryteriami doboru zbiorów włączanych do Zasobu.

Pierwszą część konferencji wypełniły referaty. Dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady ds. NZB, przybliżył dzieje tworzenia NZB oraz procedurę aplikowania. Ewa Potrzebnicka, pełnomocnik Dyrektora BN ds. NZB zreferowała zasady właściwego przechowywania zbiorów. Zofia Żurawińska, kierownik Instytutu Bibliograficznego BN zaprezentowała centralną bazę NZB. Wystąpienie reprezentującego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krzysztofa Sałacińskiego, radcy Ministra, poświęcone było ochronie zbiorów w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia konfliktem.

Drugą część konferencji stanowiła dyskusja z udziałem przedstawicieli wszystkich instytucji, których zasoby włączono do NZB. Panel, w którym uczestniczyli reprezentanci różnych typów bibliotek: Narodowej, wojewódzkich, miejskich, naukowych i akademickich, pozwolił na bardzo owocną wymianę doświadczeń związanych z tworzeniem NZB. Szczególną uwagę zwracano na kryteria zaliczania zbiorów do Zasobu. Współpraca między tymi bibliotekami jest bardzo ważna wobec konieczności objęcia jak najpełniejszą ochroną całości narodowego dziedzictwa dokumentacyjnego, które poniosło podczas II wojny światowej nieodwracalne straty.

W panelu Osiągnięcia i doświadczenia bibliotek przy tworzeniu narodowego zasobu bibliotecznego udział wzięli:

  • dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego (prowadzenie panelu)
  • prof. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, wiceprzewodniczący Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego
  • Mariusz Dworsatschek – zastępca dyrektora Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu, członek Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego
  • Karolina Grodziska – dyrektor Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  • Jacek Nowiński – dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu
  • prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, członek Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego
  • Andrzej Bieńkowski – zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego
  • dr Małgorzata Dąbrowicz – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
  • Andrzej Dąbrowski – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Do narodowego zasobu bibliotecznego zaliczane są zbiory mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego, które są unikatowe i mają dużą wartość historyczną, naukową, kulturalną lub artystyczną. Zbiory te podlegają szczególnej ochronie, której wymogi określone są w rozporządzeniu.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Posiedzenie grupy ekspertów w formule otwartej metody koordynacji w BN

czytaj więcej o Posiedzenie grupy ekspertów w formule otwartej metody koordynacji w BN

Pałac Rzeczypospolitej zamknięty w poniedziałek 17 czerwca

czytaj więcej o Pałac Rzeczypospolitej zamknięty w poniedziałek 17 czerwca