Nieznany dokument dotyczący historii placu Krasińskich trafił do zbiorów BN - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Nieznany dokument dotyczący historii placu Krasińskich trafił do zbiorów BN

Podczas ostatniej aukcji Antykwariatu Lamus Biblioteka Narodowa nabyła wyjątkowo cenny, nieznany dotychczas dokument dotyczący historii placu Krasińskich w Warszawie. Rękopiśmienna umowa z 20 czerwca 1670 r. dotyczy przekazania w dzierżawę Wojciechowi Krasińskiemu terenu, na którym 7 lat później rozpoczęto budowę pałacu, mieszczącego obecnie zbiory specjalne Biblioteki Narodowej.

Zakupiony dokument to akt umowy, na mocy której ówczesny starosta warszawski, Jan Dobrogost Krasiński, oddaje w dzierżawę wieczystą Wojciechowi Krasińskiemu, wojewodzie mazowieckiemu, plac pod murami Warszawy, należący do starostwa warszawskiego. Przy placu tym stał wówczas dwór, wybudowany przez Ignacego Lelowskiego, którego właścicielem został Wojciech Krasiński. W kilka lat później sprzedał on swoją posiadłość bratu stryjecznemu, Janowi Dobrogostowi, który w latach 1677–1695 wybudował w tym miejscu pałac według projektu Tylmana z Gameren, później zwany pałacem Krasińskich lub Rzeczypospolitej, a obecnie będący siedzibą zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej.

Krasiński Jan Dobrogost, referendarz koronny i starosta warszawski oddaje w dzierżawę wieczystą plac w Warszawie Albrychtowi (Wojciechowi) Krasińskiemu, wojewodzie mazowieckiemu. Warszawa, 20 czerwca 1670 r. Rps BN akc. 18662

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności