Do zbiorów BN trafiło pierwsze wydanie Gramatyki Konarskiego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Do zbiorów BN trafiło pierwsze wydanie Gramatyki Konarskiego

Pierwsze wydanie Gramatyki Stanisława Konarskiego trafiło do zbiorów Biblioteki Narodowej. Katalog Centralny Starych Druków odnotowuje w Polsce jeszcze tylko 2 inne egzemplarze tej szczególnie cennej książki. Opublikowane po raz pierwszy w 1741 r. dzieło zawiera kompendium wiedzy o gramatyce i ortografii łacińskiej oraz polskiej, słownik ponad 2 tys. wyrazów łacińskich i wykład arytmetyki. 

 

Grammatica ad usum juventutis scholarum Piarum (Grammatyka łacińska dla wygody uczących się w szkołach poboznych) to nowoczesny na owe czasy podręcznik gramatyki napisany z myślą o reformowanej w duchu oświeceniowym polskiej szkole. W XVIII w. ukazało się aż 13 wydań tej ważnej książki. Jej autor, ksiądz Stanisław Konarski, pijar, był pedagogiem i reformatorem polskiego szkolnictwa epoki saskiej i stanisławowskiej, twórcą słynnego Collegium Nobilium. Konarski przeszedł do historii także jako pisarz polityczny, autor czterotomowego traktatu O skutecznym rad sposobie, pracy, której tezy posłużyły do opracowania Konstytucji 3 maja. 

KONARSKI Stanisław. Grammatica ad usum juventutis scholarum Piarum. Warszawa 1741. 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności