XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD

W dniach 9-11 maja w Bibliotece Narodowej odbyły się po raz czternasty doroczne Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN) i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). W warsztatach, uroczyście otwartych przez dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego, uczestniczyło 230 osób, reprezentujących biblioteki wszystkich typów z całej Polski.

Uczestnicy warsztatów wysłuchali 21 referatów, wygłoszonych przez 20 prelegentów reprezentujących, obok BN, biblioteki wojewódzkie, pedagogiczne, specjalistyczne oraz ośrodki naukowe. Tematyka wystąpień obejmowała stan prac i zmiany metodyki opracowania rzeczowego według JHP BN, kierunki rozwoju JHP BN i UKD na tle międzynarodowych standardów opracowania rzeczowego, opracowanie rzeczowe dokumentów muzycznych oraz z zakresu medycyny, wojskowości i szkolnictwa zawodowego. Przedstawiono wyniki badań dotyczących metodyki nauczania opracowania przedmiotowego oraz z zakresu reprezentacji treści w tytule w odniesieniu do charakterystyki przedmiotowej. Omówiono propozycję wprowadzenia jednolitych zasad stosowania określników chronologicznych w różnych typach haseł oraz zapowiedziano badania profesjonalnych użytkowników języków informacyjno-wyszukiwawczych. Zaprezentowano funkcjonalności kartoteki wzorcowej UKD oraz omówiono zmiany metodyki opracowania rzeczowego według UKD w wyniku wprowadzenia zapisu pionowego. Ponadto odbyła się prezentacja działalności poświęconego JHP BN bloga „Fabryka Języka” w rok po jego uruchomieniu.

Warsztaty były, jak co roku, okazją do wymiany opinii i doświadczeń bibliotekarzy-użytkowników obu języków informacyjno-wyszukiwawczych, zarówno podczas warsztatowych dyskusji na sali, jak i swobodnych rozmów w kuluarach. Uczestnicy podkreślali m.in. jak ważna jest, ich zdaniem, kontynuacja Warsztatów i prace nad ciągłym doskonaleniem i rozwojem języków informacyjno-wyszukiwawczych, wyrażając uznanie dla dotychczasowych prac BN nad tymi zagadnieniami.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności